2021-09-17-péntek

2021. szeptember 17. 24. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 8,1-3 Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes … Olvass tovább

2021-09-16-csütörtök

2021. szeptember 16. 24. évközi hét csütörtök, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 7,36-50 Abban az időben: Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van … Olvass tovább

2021-09-15-szerda

2021. szeptember 15. A fájdalmas Szűzanya emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,33-35 Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr … Olvass tovább

2021-09-14-kedd

2021. szeptember 14. kedd A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,13-17 Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki … Olvass tovább

2021-09-13-hétfő

2021. szeptember 13. 24. évközi hét hétfő, Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 7,1-10 Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte, Kafarnaumba ment. Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit ura nagyon kedvelt. A szolga már a halálán volt. A százados, aki hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók … Olvass tovább

2021-09-12-vasárnap

2021. szeptember 12. Évközi 24. vasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 8,27-35 Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy a … Olvass tovább

2021-09-11-szombat

2021. szeptember 11. 23. évközi hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,46-49 Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó … Olvass tovább

2021-09-10-péntek

2021. szeptember 10. 23. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,39-42 Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad … Olvass tovább

2021-09-09-csütörtök

2021. szeptember 9. 23. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,27-38 Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki … Olvass tovább

2021-09-08-szerda

2021. szeptember 8. Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Mt 1,18-23 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg … Olvass tovább