2021-11-28-vasárnap

2021. november 28 Advent 1. vasárnapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,25-28, 34-36 Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi … Olvass tovább

2021-11-27-szombat

2021. november 27. 34. évközi hét szombat, Szűz Mária szombatja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,34-36 Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. … Olvass tovább

2021-11-26-péntek

2021. november 26. 34. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,29-33 Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten … Olvass tovább

2021-11-25-csütörtök

2021. november 25. 34. évközi hét csütörtök, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,20-28 Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: „Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; … Olvass tovább

2021-11-24-szerda

2021. november 24. 34. évközi hét szerda, Dung-Lac Szent András és társai vértanúk emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,12-19 Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy … Olvass tovább

2021-11-23-kedd

2021. november 23. 34. évközi hét kedd, Szent I. Kelemen pápa és vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,5-11 Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, … Olvass tovább

2021-11-22-hétfő

2021. november 22. 34. évközi hét hétfő, Szent Cecília szűz és vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,1-4 Jézus egy alkalommal megfigyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki … Olvass tovább

2021-11-21-vasárnap

2021. november 21. Krisztus, a Mindenség Királya, főünnep Evangélium Szent János könyvéből Jn 18,33-37 Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a … Olvass tovább

2021-11-20-szombat

2021. november 20. 33. évközi hét szombat, Szűz Mária szombatja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 20,27-40 Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye … Olvass tovább

2021-11-19-péntek

2021. november 19. péntek. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,27-38 Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, … Olvass tovább