2021-07-28-szerda

2021. július 28. 17. évközi hét szerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,44-46 Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: „Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki … Olvass tovább

2021-07-27-kedd

2021. július 27. 17. évközi hét kedd, Szent Charbel Makhlouf áldozópap emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,36-43 Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!” Kérésükre így magyarázta meg: „Aki a jó magot veti, az az … Olvass tovább

2021-07-26-hétfő

2021. július 26. 17. évközi hét hétfő, Szent Joachim és Szent Anna emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,31-35 Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos … Olvass tovább

2021-07-25-vasárnap

2021. július 25. Évközi 17. vasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 6,1-15 Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és … Olvass tovább

2021-07-24-szombat

2021. július 24. 16. évközi hét szombat, Árpád-házi Szent Kinga emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,24-30 Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Amíg azonban az emberek aludtak, eljött ellensége, konkolyt hintett a búza közé, aztán elment. Amikor felnövekedett a … Olvass tovább

2021-07-23-péntek

2021. július 23. Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentjének ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 15,1-8 Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás … Olvass tovább

2021-07-22-csütörtök

2021. július 22. csütörtök Szent Mária Magdolna ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,1.11-18 A hét első napján, húsvétvasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. … Olvass tovább

2021-07-21-szerda

2021. július 21. 16. évközi hét szerda, Brindisi Szent Lőrinc emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,1-9 Abban az időben Jézus elment hazulról és leült a Genezáreti-tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, … Olvass tovább

2021-07-20-kedd

2021. július 20. 16. évközi hét kedd, Szent Apollináris püspök és vértanú emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 12,46-50 Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.” Jézus erre így … Olvass tovább

2021-07-19-hétfő

2021. július 19. 16. évközi hét hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 12,38-40 Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel … Olvass tovább