2021-04-12-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 12. Húsvét 2. hét hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,1-8 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik főembere volt. Éjnek idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki: „Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud ugyanis ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te … Olvass tovább

2021-04-11-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április11. Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,19-31 Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a … Olvass tovább

2021-04-10-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 10. Szombat húsvét nyolcadában Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 16,9-15 Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki. Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, … Olvass tovább

2021-04-09-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 9. Péntek húsvét nyolcadában Evangélium Szent Márk könyvéből Jn 21,1-14 Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján: Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: … Olvass tovább

2021-04-08-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 8. Csütörtök húsvét nyolcadában Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 24,35-48 Abban az időben az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. … Olvass tovább

2021-04-07-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 7. Szerda húsvét nyolcadában Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 24,13-35 Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem … Olvass tovább

2021-04-06-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 6. Kedd húsvét nyolcadában Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,11-18 Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: „Asszony, miért … Olvass tovább

2021-04-05-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 5. Húsvéthétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 28,8-15 Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve távoztak el Jézus sírjától. Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a tanítványokat. Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Az asszonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így … Olvass tovább

2021-04-03-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 3. Nagyszombat, Húsvét vigíliája A húsvéti örömének (Exultet) Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta; érezze meg … Olvass tovább

2021-04-02-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 2. Nagypéntek A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent János szerint Jn 18,1-19,42 Elmélkedés Nagypéntek van. Ezen a napon Jézus szenvedésére és halálára emlékezünk. Ugyanazt a keresztutat járjuk, ugyanazt a passiót hallgatjuk, mint az előző években, de a lelkünkben mégis mást érzünk, mint korábban. A járvány okozta szenvedések miatt közelebb kerülünk … Olvass tovább