2022-01-28-péntek

2022. január 28. 3. évközi hét péntek, Aquinói Szent tamás egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 4,26-34 Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja … Olvass tovább

2022-01-27-csütörtök

2022. január 27. 3. évközi hét csütörtök, Merici Szent Angéla szűz emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 4,21-25 Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem … Olvass tovább

2022-01-26-szerda

2022. január 26. 3. évközi hét szerda, Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,1-9 Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az … Olvass tovább

2022-01-25-kedd

2022. január 25. Szent Pál apostol megtérésének ünnepe Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 16,15-18 Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A … Olvass tovább

2022-01-24-hétfő

2022. január 24. 3. évközi hét hétfő, Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,22-30 Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki … Olvass tovább

2022-01-23-vasárnap

2022.  január 23. Évközi 3. vasárnap, Isten igéjének vasárnapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1-4;4,14-21 Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked … Olvass tovább

2022-01-21-péntek

2022. január 21. 2. évközi hét péntek, Szent Ágnes szűz és vértanú emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,13-19 Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. … Olvass tovább

2022-01-20-csütörtök

2022. január 20. 2. évközi hét csütörtök, Esztergomi Boldog Özséb áldozópap emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,7-12 Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos … Olvass tovább

2022-01-19-szerda

2022. január 19. 2. évközi hét szerda Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,1-6 Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót … Olvass tovább

2022-01-18-kedd

2022. január 18. kedd Árpád-házi Szent Margit ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 25,1-13 Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: „A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem … Olvass tovább