2021-08-07-szombat

2021. augusztus 7. 18. évközi hét szombat Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 17,14-20 Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt: „Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.” Jézus így válaszolt: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig leszek még … Olvass tovább

2021-08-06-péntek

2021. augusztus 6. péntek Urunk színeváltozásának ünnepe Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 9,2-10 Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és … Olvass tovább

2021-08-05-csütörtök

2021. augusztus 5. 18. évközi hét szerda, Havas Boldogasszony emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 16,13-23 Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok … Olvass tovább

2021-08-04-szerda

2021. augusztus 4. 18. évközi hét szerda, Vianney Szent János Mária áldozópap emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 15,21-28 Abban az időben Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!” Ő azonban … Olvass tovább

2021-08-03-kedd

2021. augusztus 3. 18. évközi hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 14,22-36 Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt … Olvass tovább

2021-08-02-hétfő

2021. augusztus 2. 18. évközi hét hétfő, Vecelli Szent Özséb püspök emléknapja Evangélium Szent János könyvéből Mt 14,13-21 Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk … Olvass tovább

2021-08-01-vasárnap

2021. augusztus 1. Évközi 18. vasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 6,24-35 Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, … Olvass tovább

2021-07-31-szombat

2021. július 31. 17. évközi hét szombat, Loyolai Szent Ignác áldozópap emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 14,1-12 Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje.” Heródes ugyanis annak idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe … Olvass tovább

2021-07-30-péntek

2021. július 30. 17. évközi hét péntek, Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,54-58 Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az … Olvass tovább

2021-07-29-csütörtök

2021. július 29. Szent Márta emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Jn 11,19-27 Abban az időben a zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! … Olvass tovább