2022-01-17-hétfő

2022. január 17. 2. évközi hét hétfő Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 2,18-22 Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?” Jézus így válaszolt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, míg … Olvass tovább

2022-01-16-vasárnap

2022. január 16. Évközi 2. vasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 2,1-11 Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” … Olvass tovább

2022-01-15-szombat

2022. január 15. Szűz Mária szombatja 1. évközi hét szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 2,13-17 Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi, akit Máténak … Olvass tovább

2022-01-14-péntek

2022. január 14. 1. évközi hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 2,1-12 Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem … Olvass tovább

2022-01-13-csütörtök

2022. január 13. 1. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,40-45 Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan … Olvass tovább

2022-01-12-szerda

2022. január 12. 1. évközi hét, szerda Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,29-39 Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap … Olvass tovább

2022-01-11-kedd

2022. január 11. 1. évközi hét, kedd Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,21-28 Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek, így kiáltozott: „Mi … Olvass tovább

2022-01-10-hétfő

2022. január 10. 1. évközi hét, hétfő Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,14-20 Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, … Olvass tovább

2022-01-09-vasárnap

2022. január 9. vasárnap Urunk megkeresztelkedése Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 3,15-16.21-22 Abban az időben a nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog … Olvass tovább

2022-01-08-szombat

2022. Karácsonyi idő január 8. szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 6,34-44 Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő … Olvass tovább