2021-09-07-kedd

2021. szeptember 7. Szent Márk, István és Menyhért, kassai vértanúk ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 10,28-33 Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet … Olvass tovább

2021-09-06-hétfő

2021. szeptember 6. 23. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,6-11 Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította tehát a béna … Olvass tovább

2021-09-05-vasárnap

2021. szeptember 5. Évközi 23. vasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 7,31-37 Abban az időben Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő siketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette … Olvass tovább

2021-09-04-szombat

2021. szeptember 4. 22. évközi hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,1-5 Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt: „Miért tesztek olyant, ami szombaton tilos?” Jézus válaszolt nekik: „Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement … Olvass tovább

2021-09-03-péntek

2021. szeptember 3. 22. évközi hét péntek, Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 5,33-39 Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz: „János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid azonban csak esznek-isznak.” Jézus így felelt nekik: „Csak nem foghatjátok böjtre a … Olvass tovább

2021-09-02-csütörtök

2021. szeptember 2. 22. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 5,1-11 Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, … Olvass tovább

2021-09-01-szerda

2021. szeptember 1. 22. évközi hét szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 4,38-44 Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon (Péter) házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt, és szolgált nekik. … Olvass tovább

2021-08-31-kedd

2021. augusztus 31. Az Esztergomi Bazilika felszentelésének évfordulója, ünnep Evangélium Szent János könyvéből Jn 2,13-22 Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és … Olvass tovább

2021-08-30-hétfő

2021. augusztus 30. 22. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 4,16-30 Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. … Olvass tovább

2021-08-29-vasárnap

2021. augusztus 29. Évközi 22. vasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 7,1-8.14-15.21-23 Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg … Olvass tovább