2021-10-03-vasárnap

2021. október 3. Évközi 27. vasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 10,2-16 Abban az időben a farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.” Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt … Olvass tovább

2021-10-02-szombat

2021. október 2. Szent Őrzőangyalok emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 18,1-5.10 A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?” Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: „Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be … Olvass tovább

2021-10-01-péntek

2021. szeptember 28. 26. évközi hét péntek, Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,13-16 Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. … Olvass tovább

2021-09-30-csütörtök

2021. szeptember 30. 26. évközi hét csütörtök, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,1-10 Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás … Olvass tovább

2021-09-29-szerda

2021. szeptember 29. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,47-51 Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel … Olvass tovább

2021-09-28-kedd

2021. szeptember 28. 26. évközi hét kedd, Szent Vencel vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 9,51-56 Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek … Olvass tovább

2021-09-27-hétfő

2021. szeptember 27. 26. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 9,46-50 Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: „Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig … Olvass tovább

2021-09-26-vasárnap

2021. szeptember 26. 26. évközi vasárnap, Elvándorlók, menekültek világnapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 9,38-43.45.47-48 Abban az időben János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, … Olvass tovább

2021-09-25-szombat

2021. szeptember 25. 25. évközi hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 9,43b-45 Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.” De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve … Olvass tovább

2021-09-24-péntek

2021. szeptember 24. péntek Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 10,28-33 Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? … Olvass tovább