2021-04-05-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 5.
Húsvéthétfő

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 28,8-15

Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve távoztak el Jézus sírjától. Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a tanítványokat.
Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és megszólította őket:
„Üdv nektek!”
Az asszonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt hozzájuk:
„Ne féljetek! Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába! Ott majd viszontlátnak engem.”
Az asszonyok még úton voltak, amikor néhány őr a városba ment, és jelentette a főpapoknak mindazt, ami történt. Ezek összehívták a nép vezetőit, és tanácsot tartottak. Azután sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik:
„Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, eljöttek Jézus tanítványai, és ellopták őt. Ha a helytartó tudomást szerez a dologról, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk titeket.”
A katonák elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint kioktatták őket. Ez a beszéd a zsidóknál a mai napig el van terjedve.

Elmélkedés

„sok pénzt adtak a katonáknak” (Mt 28,12)

Húsvét ünnepének üzenete páratlan jelentőségű: Jézus feltámadt. Ezzel megüzente, hogy a halál után van élet, az utolsó szó nem a halálé, hanem az Istené. Jézus azt is megüzente, hogy elmegy és „helyet készít” számunkra (Jn 14,2). Az Ő feltámadása a mi feltámadásunk kezdete. Jézus ezzel nem csak a halál hatalmát törte meg, hanem azokét a földi hatalmakét is, akik félelemben tartják és halállal zsarolják az embereket. Húsvéthétfőn az öröm kiáradását ünnepeljük.

Nem véletlen tehát, hogy az akkori hatalom képviselői Jézus feltámadásának hallatára megijedtek, és rögtön tettek is azért, hogy a számukra is érthetetlen esemény üzenetét elhallgattassák. Ahogy hallottuk, „sok pénzt adtak a katonáknak”, és azt mondatják velük, hogy éjnek idején a tanítványai ellopták Jézus holttestét (Mt 28,13). Félelmükben körültekintően a helytartót is ezzel a hazugsággal próbálják megnyugtatni. A történelemből azonban tudjuk, hogy Jézus feltámadása örömhírének a terjedését nem tudták ezzel megakadályozni. A hír rövid időn belül elterjedt az egész Római Birodalomban.

Nehéz időket élünk. Mit üzen számunkra az evangélium? A keresztény üzenet mélyebb megismerésére szólít fel minket. Az evangélium üzenete ismert, de annak mélyebb értelmét nem mindig fogjuk fel. A feltámadás üzenete nem az, hogy nem kell félnünk a szenvedéstől és a haláltól, hiszen a halállal való küzdelemben a földi értékeink kicsúsznak a kezünkből és másoknak is fájdalmat okozunk. Azt jelenti, hogy a halálnak nincs uralma felettünk. Isten szeretete átvezet minket a halálon, és arra az örök életre vezet, ami a szeretetben való kiteljesedés. Erre a végső találkozásra készülünk a földi életünkben. Ez Húsvét üzente. Húsvéthétfő pedig már a hétköznapi életre irányítja a figyelmünket. Arra, hogy a feltámadt Jézus most is jelen van az életünkben. Ez az, ami örömmel töltheti el szívünket, ez az, amit továbbadhatunk másoknak.

  

Szeretettel,
Ferenc atya
Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803