2021-04-06-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 6.
Kedd húsvét nyolcadában

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 20,11-18

Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál.
Így szóltak hozzá:
„Asszony, miért sírsz?”
„Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.”
Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az.
Jézus megkérdezte:
„Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt:
„Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.”
Jézus erre megszólította:
„Mária!”
Mária felkiáltott:
„Rabboni!” – vagyis Mester.
„Ne tartóztass! – felelte Jézus. – Még nem mentem föl az Atyához, Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”
Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak:
„Láttam az Urat.”
És elmondta, amit az Úr üzent.

Elmélkedés

Mária felkiáltott: „Rabboni!” – vagyis Mester. (Jn 20,16)

Ha a húsvéti eseményeket nézzük, felfedezhetjük, ahogy azokban Mária Magdolna nagyon fontos szerepet játszik. Ő az, aki felfedezi az üres sírt (Jn 20,1), ő kapja azt a feladatot, hogy a feltámadás örömhírét elvigye az apostoloknak (Jn 20,2), és végül ő az első, aki találkozik a feltámadt Jézussal (Jn 20,14).

Az eseményeken gondolkodva felmerülhet bennünk a kérdés: Mária Magdolna miért kapott ilyen kitüntetett szerepet? Az evangéliumot olvasva megkaphatjuk rá a választ: a hűsége miatt. Hű volt Jézushoz, amikor mások elbizonytalanodtak, ott volt az asszonyok között, akik segítették Jézust, elkísérte Őt a keresztúton, ott volt a kereszt alatt is, Szűz Máriával és a szeretett tanítvánnyal együtt. Jézus ezt a hűséget jutalmazta meg azzal, hogy feltámadva neki jelent meg először.

Van ennek a mai evangéliumnak egy olyan részlete, ami az imaéletünkre vonatkozóan fontos lehet. Mária Magdolna, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan egy folyamatban ismeri fel Jézust. Ehhez a folyamathoz egy testi és egy lelki fordulat is hozzátartozik. Először testileg odafordul, látja Jézust, de nem tudja, ki áll vele szemben. Csak amikor Jézus a nevén szólítja, akkor ismeri fel őt. Elgondolkodtató, hogy csak miután Mária Magdolna nem önmagára, az ő fájdalmára figyel, hanem lelkileg Jézus felé fordul, rá hallgat, akkor tud Jézus igazán beszélni vele. Ez a mi életünkre is igaz lehet. Különösen az imaéletünkre. Ha túlságosan elmerülünk önmagunkban, akkor nem tudunk Jézussal találkozni. Nem önmagunkra, hanem Jézusra kell figyelnünk, meg kell hallanunk az ő szólítását, s akkor tudunk találkozni vele.

Nehéz időket élünk, mi is tele vagyunk fájdalommal, és ekkor, ha szeretnénk is Jézussal beszélni, találkozni Vele, nem tudunk. Ez a mai evangélium arra indít minket, hogy a nehézségek ellenére hűségesen ki kell tartanunk Jézus mellett. Továbbá arra, hogy ne merüljünk el fájdalmunkban, tudjunk „felé fordulni”, s akkor bízhatunk abban, hogy találkozunk Vele, és – ahogy Mária Magdolna tette –, ennek örömét meg tudjuk osztani másokkal.

  

Szeretettel,
Ferenc atya
Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803