2021-04-08-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 8.
Csütörtök húsvét nyolcadában

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 24,35-48

Abban az időben az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus, és köszöntötte őket:
„Békesség nektek!”
Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk:
„Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.”
Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk:
„Van itt valami ennivalótok?”
Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk:
„Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.”
Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Majd így folytatta:
„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.”

Elmélkedés

„Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni” (Mk 10,21)

Húsvét nyolcadában az Egyház a feltámadt Jézussal való találkozásokról tudósít. A mai evangélium is egy ilyen találkozást ír le. Az evangéliumból két részletet emelünk ki elmélkedésül. Az egyik az, hogy Jézus békességet hoz az apostoloknak, a másik az, hogy mint messiási útjának kezdetén, újra hangsúlyozza a megtérés fontosságát. Jézus ezzel jelzi, hogy a béke az ő ajándéka és hogy a megtérés a hétköznapi életünk része kell, hogy legyen: Jézus tanítása szerint az Ő „nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek.” (Lk 24,47).

Fontos üzenet számunkra, hogy Jézus a bűnbocsánat előtt megtérésről beszél. A megtérés azt jelenti, hogy Isten felé fordulok, megváltozik a gondolkodásmódom, Őt helyezem életem középpontjába. Az Ő szeretetének a tüzében ismerem fel, hogy bűnös vagyok, és az Ő szeretete indít engem a bűnbánatra. Ha ezt a „lelki utat” végig tudom járni, akkor nem lesz nehéz megbánni a bűneimet és bűnbocsánatot nyerni. Nem véletlen, hogy Jézus messiási működését a megtérésre való felszólítással kezdi: „Az idő betelt: közel van az Isten Országa. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség  hírében” (Mk 1,15). Jézus tanítása a megtérésre irányul, ami magával hozza az erkölcsi megtisztulást is.

Ebben a kegyelmi időben nekünk is időt kell szakítani arra, hogy életünk elhibázott döntésein, bűnein elmélkedjünk. Ha ezektől valóban meg akarunk szabadulni, Isten szeretetét kell felszítani a szívünkben, amely kiemel bűneinkből és új lehetőségeket ad ma is. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor ez a nehéz időszak az igazi bűnbánat és bűnbocsánat lehetőségét jelentheti számunkra.

  

Szeretettel,
Ferenc atya

Hírek

Sajnos az Újlaki Hangokban tévesen jelent meg a Társadalometikai Kör legközelebbi online összejövetelének dátuma. Ez most (holnap) pénteken lesz este 19 órától, tehát április 9-én. A téma címe változatlan – az Egyház identitása és küldetése Európában – de beszámolunk újabb fejleményekről és egyházi személyek álláspontjairól is, amelyek irányadóak lehetnek saját személyes tevékenységünkre nézvést is. Ezzel kapcsolatban néhány újabb hír, vélemény is megjelent a tarsadalometika.hu web oldalunkon. Bárki csatlakozhat a beszélgetéshez! A meghívó itt található:
http://www.tarsadalometika.hu/2021/02/13/legkozelebbi-online-osszejovetel-2021-03-12-pentek-19h/Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803