2021-05-03-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2021. május 3.
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok – ünnep

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 14,6-14

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.
Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”
Fülöp megjegyezte:
„Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.”
Jézus így válaszolt:
„Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: »Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”

Elmélkedés

„Mutasd meg nekünk az Atyát. Ez elég nekünk” (Jn 14,8)

Ha az emberiség történelmén végigtekintünk, láthatjuk, hogy az ember ősi vágya, hogy megismerje Istent. Ez nem véletlen, hiszen Isten a saját képmására teremtett minket és ezért lelkünk mélyén tudunk Róla és vágyódunk Utána.

Nem véletlen tehát az, hogy az egyik apostol, Fülöp Jézus elé áll és a következőt kéri Tőle: „Mutasd meg nekünk az Atyát. Ez elég nekünk” (Jn 14,8). Jézus ugyanis nagyon sok példabeszédet mondott az Atyáról. Jóságosnak, megbocsátónak, irgalmasnak mutatta Őt. Ezért így válaszol Fülöpnek: „Már olyan régen veletek vagyok, és nem ismersz engem Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát is” (Jn 14,9). Majd így folytatja: „Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem?” (Jn 14,10). Ez azt jelenti, ha valaki Jézus arcába tekint, akkor látja az Atya szerető vonásait is.

Hogyan lehet ezt a mi életünkre alkalmazni? Egyrészt úgy, hogy nekünk is úgy kell olvasni a Szentírást, hogy abból fel kell ismerni Isten vonásait. De van ennek a szövegnek egy másik nagyon fontos jelentése. Ha közel kerülünk Jézushoz, ha a keresztségben eggyé válunk vele, ha részesülünk az kegyelméből, akkor krisztusivá, más szavakkal kereszténnyé válunk és akkor mi is sugározhatjuk Isten szeretetét mások felé. Ezért mondja Jézus, hogy „aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja véghez vinni, amit én cselekszem” (Jn 14,12).

Világunkban ma is sok Isten-kereső ember van, aki meg akarja ismerni Istent, aki meg akarja ismerni az Ő arcát. Nekünk, keresztény embereknek úgy kell élnünk, hogy sugározzuk feléjük Isten szeretetét, így mutatva meg Isten arcát.

  

Szeretettel,
Ferenc atya

Hírek

Ma este 7 órakor online Bibliaóra, zoom kapcsolódással.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803