2021-08-24-kedd

2021. augusztus 24.
Szent Bertalan apostol ünnepe

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 1,45-51

Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele:
„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát.”
„Jöhetne valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt:
„Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”
Nátánáel megkérdezte:
„Honnan ismersz engem?”
Jézus így felelt:
„Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.”
Nátánáel erre elismerte:
„Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”
Jézus így szólt:
„Azért hiszel, mert azt mondtam: «Láttalak a fügefa alatt.» Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.”
Majd így folytatta:
„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”

Elmélkedés

“láttalak a fügefa alatt” (Jn 1,48)

A mai napon az Egyház Szent Bertalan apostolra, másik nevén Natánáelre emlékezik. Az evangéliumi részben az ő meghívástörténetéről hallunk. A leírás szerint Jézus először Fülöpöt hívja: „Gyere és kövess!” (Jn 1,43), majd Fülöp szól Natánáelnek: “Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát.” (Jn 1,45). Ilyen szempontból hasonló Natánáel meghívástörténete Simon Péteréhez, ahol Jézus először Andrásnak szól, és ő viszi el majd Pétert Jézushoz.

A Szentírás tudósai felhívják a figyelmünket arra, hogy Natánáel meghívása több olyan momentumot tartalmaz, amit érdemes részletesebben megvizsgálni, mert összekapcsolható a mi életünkkel, meghívástörténetünkkel. János evangélista leírása szerint Natánáelben sok az előítélet Jézussal szemben, amit Jézus a szeretetével old fel. Először Natánáel gyanakvóan, talán egy kicsit gúnyosan is, megkérdezi: “Jöhet valami jó Názáretből?” (Jn 1,46). Jézus azonban belelát a lelkébe és megdicséri: Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” (Jn 1,47). Amikor pedig Natánáel, még mindig gyanakvóan, megkérdezi: “Honnan ismersz engem?(Jn 1,48), Jézus egészen személyeset mond neki: “Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt” (Jn 1,48). Ez a személyes észrevétel lelkesedést vált ki belőle és így kiált: “Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!” (Jn 1,49). A gyanakvó ember eljutott oda, hogy Jézusban meglássa Isten küldöttjét.

A történetet hallva az emberben felmerül a kérdés: mit látott meg Jézus, amikor Natánáel a fügefa alatt tartózkodott? A Szentírás tudósai szerint Jézus belelátott a lelkébe, de hogy pontosan mire utal, az nem igazolható. Egyesek szerint a megjegyzés az Ádám mezítelenséget eltakaró “fügefalevéllel” (Ter 3,7) hozható kapcsolatba. Jézus talán egy korábbi bűnére utalhatott, amit Isten megbocsátott neki, vagy még megbocsátásra várt. Szent Ágoston szerint a “halál árnyékában tartózkodott” és megváltásra várt (Benedikt Schwank: János 85.o.). Jézus ezt a küzdelmet és vágyakozást láthatta meg Natánáelben, ami jel volt számára.

Mi az üzenet számunkra? Natánáelhez hasonlóan bennünk is lehetnek kételyek. Hozzá hasonlóan azonban nekünk is nyitottnak kell maradnunk Jézus felé. Ha kérdezünk, ha vállaljuk ezt a belső küzdelmet, akkor van esélyünk arra, hogy Jézus a mi lelkünkbe is belelát, és olyan személyeset mond, ami feloldja kételyeinket és mi is Natánáelhez hasonlóan még elkötelezettebben követőjévé válunk.