2021-09-06-hétfő

2021. szeptember 6.
23. évközi hét hétfő

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 6,6-11

Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította tehát a béna kezű embert:
„Kelj fel, és állj ide a középre!”
Az felkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult:
„Kérdem tőletek: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?”
Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez:
„Nyújtsd ki a kezedet!”
Az megtette, és meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal.

Elmélkedés

“Kelj fel, és állj ide a középre! (Lk 6,8)

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus a kafarnaumi zsinagógában szombaton meggyógyít egy fél kezére béna embert. Jézus tudta, hogy a farizeusok figyelik őt és vádolni fogják, mert szombaton gyógyít. Jézus mégis gyógyít. Erre a farizeusokat nagy harag szállja meg és arról kezdenek tanakodni, hogy mi tegyenek Vele (Lk 6,11).

A Szentírást magyarázók felhívják a figyelmet arra, hogy Jézus nem akarja elkerülni az összeütközést a farizeusokkal, hiszen megtehette volna, hogy titokban gyógyítja meg a bénát. Ő azonban a csodát látványosan teszi. Ezt mondja: „Kellj fel, és állj ide középre!” (Lk 6,8). Viselkedéséből arra következtethetünk, hogy fontos tanítást akar adni a törvény értelmezéséről. Minden törvény Isten ajándéka, melynek segítségével teljesebbé akarja tenni életünket. Nagy szükségünk van arra, hogy az Úr napját Istennek szenteljük és ne engedjük, hogy más elvonja Róla a figyelmünket. Az Újszövetségi szeretetparancs megélésére is szükségünk van, hiszen ezáltal közvetítjük Isten szeretetét, ami bennünket is gazdagabbá tesz. Tehát mind a két parancs közös forrása a szeretet. Ebben az esetben láthatjuk, hogy bár megszegi a szombatot, Jézus mégsem kerül szembe Isten szeretetével, mert azt közvetíti a beteg ember felé. Valószínű, hogy csak ekkor volt lehetősége a gyógyítására és ezt nem akarta kihagyni.

Hogyan lehet az evangéliumot az életünkre alkalmazni? A mi életünkben is előfordulhat, hogy értékek, vagyis értékeket védő törvények ütköznek egymással. Ilyen esetben azon kell gondolkodnunk, hogy az üdvösség szempontjából melyik a nagyobb érték és így kell meghozni a döntéseinket. A döntésünk elfogadtatásánál sokat jelenthet az, ha ahhoz magyarázatot is adunk.