2021-09-14-kedd

2021. szeptember 14. kedd
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 3,13-17

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:
„Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.”

Elmélkedés

“Mert úgy szeretette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3, 16)

A mai napon az Egyház azt ünnepli, hogy a felszentelt Jeruzsálemi Szent Sír Bazilikában bemutatták a népnek azt a keresztfát, amelyen Jézus meghalt. A Szent Keresztnek a bemutatása vagy más néven felmagasztalása 335. szeptember 14-én történt. Erről az eseményről már az V. században Bizáncban, majd pedig a VII. században Rómában megemlékeztek, később pedig az Egyház ünnepévé vált. Az esemény üzenetére gondolva az emberben felmerül a kérdés: A keresztények számára miért olyan fontos ez az ünnep, hiszen a Jézus korában a keresztre feszítés az egyik legborzalmasabb kivégzési módnak számított és félelmet váltott ki az emberekből?

A mai Evangélium megadja a kérdésre a választ azzal, ahogy Jézus szólt az őt meglátogató Nikodémus-nak: “úgy szeretette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 16). E szavak szerint a kereszten meghaló Jézus halála áldozat volt, amit értünk, bűnösökért mutatott be. Szent Pál apostol számára ez a felismerés meghatározó volt. Ezért hirdette, hogy a kereszt nem az ostobaság, hanem Isten szeretetének a jele. Erről így vall a korintusiakhoz írt levelében: “mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.” (1Kor 1,23-24)

Mi az üzenet számunkra? Az egyik üzenet a mi kereszthordozásunkra és megerősítésünkre vonatkozik. Ha úgy érezzük, hogy kevés az erőnk ahhoz, hogy a küldetésünkből fakadó kereszteket hordozzuk, akkor arra gondolhatunk, hogy Jézus meghalt értünk a keresztfán. Az Ő szeretete megerősíthet minket keresztjeink hordozásában, feladataink teljesítésében. A másik üzenet pedig az lehet, hogy az emberek felé megnyilvánuló szeretetünk is elsősorban a másik terheinek a viselésében valósulhat meg a legteljesebb módon. A másik keresztjének, terheinek a viselése a szeretetnek olyan mélységeit tárja fel, amit a hétköznapi életben ritkán tapasztalhatunk meg. A közös kereszthordozás rányitja a szemünket arra, hogy mindannyian a teljességre vágyunk, ugyanakkor hasonló sebeket hordozunk. A másik terheinek a hordozása nem gyengít minket, mert a másiktól kapott viszontszeretet, ami Isten szeretetének kiáradása, erősebbé tesz minket saját keresztünk hordozására.