2021-09-15-szerda

2021. szeptember 15.
A fájdalmas Szűzanya emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 2,33-35

Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához:
„Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”

Elmélkedés

“a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!” (Lk 2,35)

Az Anyaszentegyház tegnap a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepelte. Láttuk, hogy a keresztény ember számára a kereszt Isten szeretetének a jele, hiszen Jézus értünk, a mi üdvösségünkért vállalta a kereszthalált. A mai napon az Egyház a kereszt tövénél álló Boldogságos Szűz Máriára, a Fájdalmas Anyára emlékezik, akinek már az agg Simeon megjövendölte: ” a te lelkedet is tőr járja át – hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!” (Lk 2,35). A mai evangéliumi részből kiindulva érdemes átgondolni, hogyan valósult meg Simon jövendölése. A Fájdalmas Szűzanya szívét hogyan járta át a szenvedés tőrének fájdalma?

Az Evangéliumból tudjuk, hogy Mária életében sokszor élt át fájdalmat. El kellett fogadtatnia a Szentlélek által fogantatott gyermekét jegyesével és környezetével (Mt 1,18-22). Jézus születése után menekülnie kellett Egyiptomba (Mt 2,13). Jézus megszületése szegényes körülmények között történt (Lk 2,7). A legnagyobb fájdalmat azonban akkor élte át, amikor látta, hogy a gonoszság erői összefognak Jézus ellen. Jézus azonban folytatja útját, amihez hozzátartozik a szenvedés és a halál is. Az ő szenvedésére volt szükség ahhoz, hogy az emberek szívében levő “titkos gondolatok” – amelyek tartalmazhattak szerető együttérzést, de rosszindulatú törekvéseket is -, napfényre kerüljenek (Ortensio da Spinetoli: Lukács, 115. old.).

Mi a Fájdalmas Szűzanya üzenete számunkra? Az üzenet az, hogy Égi Édesanyánk együtt tud érezni a szenvedő emberrel. Ezért nem véletlen, hogy a szenvedők mindig nagy bizalommal fordultak Máriához. Nem véletlen, hogy azok a népek, amelyek történelmükben sok szenvedést éltek át, különösen nagy bizalommal fordultak felé. Így az sem véletlen, hogy népünk első magyar nyelven íródott emléke az Ómagyar Mária Siralom is a fájdalmas Szűzanyát állítja elénk. Ebben a műben kifejeződik, hogy a magyar lélek milyen mélyen és szépen fejezte ki együttérzését a “siralommal zokogó” és “bútól epedő” Máriával, akinek a szeme “könnytől árad”. Ezek a képek is jelzik, hogy a gyermekükért aggódó vagy gyermeküket sirató magyar embereknek tapasztalatuk volt arról a fájdalomról, amit Mária átélt. Ezért mertek bizalommal fordulni hozzá. A mai nap azt üzeni számunkra, hogy mi is bizalommal fordulhatunk felé. Ő közvetíti fájdalmainkat és az abból fakadó kéréseinket Szent Fia, Jézus felé.