2021-10-01-péntek

2021. szeptember 28.
26. évközi hét péntek, Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 10,13-16

Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt:
„Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni.”
Majd így folytatta:
„Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.”

Elmélkedés

“Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida!” (Lk 10,13)

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus korhol néhány galileai várost: Korozaint, Betszaidát és Kafarnaumot. „Jaj neked, Korozain! Jaj neked Betszaida” (Lk 10,13). Majd később „És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni” (Lk 10,15).

Első olvasásra meglepetést válthatnak ki bennünk Jézus szavai, hiszen Ő a legtöbb idejét éppen ezekben a városokban töltötte, sőt tanítványai is ezekből a városokból valók voltak. Betszaidából származott András, Péter és Fülöp apostol. Péter anyósa Kafarnaumban lakott, és a hagyomány szerint Jézus a híres Hegyi-beszédet is a kafarnaumi domboldalon mondta. Miért marasztalta el tehát Jézus ezeket a városokat? Azért, mert ezek a városok részesültek a legtöbb kegyelemben és mégsem tértek meg. A pogány városok kevesebb kegyelmet kaptak, ezért lakóitól kevesebbet kérnek számon majd az utolsó napon.

Milyen üzenete van számunkra ennek az evangéliumnak? A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon könnyen pálcát törünk azok felett az emberek felett, akik nem élnek keresztény életet, nem járnak templomba vagy erkölcsi életük hagy maga után kívánnivalót. Gyakran megfeledkezünk arról, hogy mi, akik keresztény családokban vagy közösségekben növekedtünk fel, kiváltságos helyzetben vagyunk, tőlünk többet kérnek számon. Ezért van, hogy a hitükben gyengék különleges figyelmet érdemelnek. Jézus beszélt arról, hogy a Jó Pásztor, ha kell, otthagyja a 99-et, és utána megy a gyengének, aki leszakadt a többitől. Nekünk is követnünk kell Jézus példáját.

Ehhez az üzenethez kapcsolódhat az első péntek jelentése is. Ezen a napon Jézus Szentséges Szívére gondolunk, amely számunkra a szeretet tárháza. Aki ebből a kegyelemből részesül, annak lelkiismereti kötelessége, hogy azt megossza másokkal. Az Evangélium üzenetéhez kapcsolható Lisieux-i Szent Teréz (1873-1897) mai ünnepe is. Ő azért tudta feltárni az Evangélium mélyebb értelmét, mert egészen közel volt Jézushoz. Ahogyan ő ezt kifejezte: Jézus „Egyháza szívében a szeretet” akart lenn. (Imaórák liturgiája IV, 1402).