2021-10-02-szombat

2021. október 2.
Szent Őrzőangyalok emléknapja

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 18,1-5.10

A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz:
„Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?”
Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt:
„Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be.
Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”

Elmélkedés

„Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.” (Mt 18,10)

Néhány nappal ezelőtt az Egyház a főangyalokra, Mihályra, Gáborra és Rafaelre emlékezett, a mai napon a Szent Őrzőangyalokra emlékezünk. Kik ők, és mit köszönhetünk nekik? – kérdezheti valaki.

A mai evangéliumi rész is nagyon szép képet mutat róluk. Jézus arra tanítja tanítványait, hogy a „kicsinyeknek”, vagyis a gyengéknek, elesetteknek az őrzőangyalai „szüntelenül látják a Mennyei Atya arcát” (Mt 18,10). Ami azt jelenti, hogy még ha itt a földi életben nincs is védelmezőjük, nincs kibe kapaszkodniuk, de az égi angyalok segítik őket, és Isten is megkülönböztetett szeretettel viseli gondjukat. Ez az Evangélium lényegéből származik, hiszen Jézus názáreti beszédében elmondta, hogy a szegényekhez, a foglyokhoz, a vakokhoz, az elnyomottakhoz jött, mert ők szorulnak leginkább segítségre (Lk 4,18-19).

Az Egyház az angyalokról, s így az őrzőangyalokról azt tanítja, hogy Isten tisztán szellemi lényeknek teremtette őket. Továbbá, hogy ezek a tiszta szellemi lények tőlünk nem függetlenek, sőt, értünk vannak. Segítenek nekünk, őriznek minket és harcot vívnak azokkal a gonosz erőkkel, amelyek körülvesznek minket. A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint: “Az angyalok szellemi teremtmények, akik szüntelenül dicsőítik Istent, és az üdvösség tervét szolgálják a többi teremtmény között. Az angyalok közreműködnek minden olyan eseményben, mely a javunkat szolgálja” (KEK 350). Sík Sándor papköltő Angyal című versében az angyalokat „jóságos útitársnak”, „királyi testvérnek” nevezi, akik „megnyitják fülünket”, hogy a „mindenség zengő kórusát” be tudjuk fogadni.

Mit üzen számunkra az ünnep? Nem csak a kicsinyek, hanem minden ember rászorul Isten segítségére, mi is, még ha időnként erősnek próbáljuk is mutatni magunkat. Kérjük őrangyalaink segítségét: tegyék érzékennyé szívünket, hogy mi is meghalljuk a „mindenség kórusának” hangját, és vigyék Isten elé jószándékainkat, hogy az Ő szeretetét még jobban be tudjuk fogadni.