2021-10-12-kedd

2021. október 12.
28. évközi hét kedd

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 11,37-41

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá:
„Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!

Elmélkedés

“Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal.” (Lk 11,39)

Ha a mai evangéliumi rész tartalmát röviden össze akarjuk foglalni, akkor azt mondhatnánk: egy rosszul sikerült találkozás a farizeus és Jézus között, aminek a sikertelensége nem Jézuson, hanem a farizeuson múlott. Pedig jól kezdődött. A farizeus, túltéve magát az előítéleteken, meghívja Jézust vacsorázni. Valószínű, hogy nem kíváncsiságból, hanem mert hallja Jézust beszélni, hallja, hogy szavaiból erő és szeretet árad. Aztán mégis súlyos hibát követ el. Már nem Jézus szavaira figyel, hanem külsőségre, arra, hogy Jézus nem mosott kezet. Megbotránkozása elég is ahhoz, hogy kapcsolatukat megzavarja. Jézus az alkalmat megragadva olyan bűnökről beszél, amely már nem csak a meghívóra, hanem a farizeusok viselkedésére általánosan vonatkozik: “tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal (Lk 11,39).

Jézus szavait hallgatva felmerülhet bennünk a kérdés: mire gondol Jézus, amikor az ember belsejéről beszél? A Szentírás magyarázói szerint ebben az esetben az ember belseje az ember szívét jelenti, amely bibliai értelemben a gondolkodás és az akarat középpontja (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 289. old.). Ha az ember a gondolkodásmódját megváltoztatja, akkor a cselekedetei is nemesebbek lesznek. Kocsis Imre arra is felhívja a figyelmet, hogy Szent Lukács evangélista szövegét érdemes összevetni Szent Márkéval, ahol Jézus részletesebben kifejti a szív tisztaságának fontosságát: “Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság… Ez a rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert” (Mk 7,21-23).

Mi a mai üzenet számunkra? A mi életünkben is előfordulhat, hogy a farizeusokhoz hasonló bűnöket követünk el. Másokat felületesen ismerve könnyen ítéletet mondunk felettük. Azt is megtapasztalhatjuk, hogy cselekedeteink elszakadnak gondolatainktól, szerepet játszunk, külső elvárásoknak próbálunk megfelelni, mint a farizeusok – s így önmagunkkal is szembekerülhetünk. Jézus nekünk is mondja, hogy a szívükben kell megtérnünk, vagyis gondolkodásunkban kell megváltoznunk. Újra fel kell ismernünk az Evangélium értékeit és engednünk kell, hogy a kegyelem formálja életünket. Ekkor lesz esélyünk arra, hogy cselekedeteink ne felszínesek legyenek és másokat se felszínesen ítéljünk meg.