2021-11-21-vasárnap

2021. november 21.
Krisztus, a Mindenség Királya, főünnep

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 18,33-37

Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle:
„Te vagy-e a zsidók királya?”
Jézus így válaszolt:
„Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?”
Pilátus ezt felelte:
„Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?”
Ekkor Jézus így szólt:
„Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.”
Pilátus megkérdezte:
„Tehát király vagy?”
Jézus így felelt:
„Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!”

Elmélkedés

„Azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról” (Jn 18,37)

A mai napon Krisztus Király ünnepe van. Ebben az elmélkedésben érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mit is jelent számunkra ez az ünnep? Mit jelent számunkra Krisztus királysága? Ha meg akarjuk fogalmazni az ünnep üzenetét, akkor nehézségeink is lehetnek. Először, azért mert a királyságról nincs tapasztalatunk. A királyság egy letűnt kornak az intézménye. Ma demokratikusan választott kormányok uralkodnak. A másik nehézségünk talán az, hogy bár a történelem folyamán voltak nagyon jó királyaink, akik valóban a nép érdekeit képviselték, de voltak olyanok is, akik visszaéltek az uralmukkal, és az Egyháznak is nagyon sokat ártottak.

A mai evangéliumot olvasva megkapjuk a kérdésre a választ. A János evangélista által leírt szöveg szerint Jézust Pilátus elé viszik, aki felteszi a kérdést: “Te vagy e zsidók királya?” (Jn 18,33). Jézus nem tiltakozik a vád ellen, elfogadja azt, de két kiegészítő megjegyzése van. Az egyik megjegyzése, hogy az Ő országa nem evilágból való (Jn 18,36). Ez az jelenti, hogy őt nem az ember választották királynak. Ő a királyságát Istentől kapta. A másik megjegyzése pedig, hogy Ő azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról (Jn 18,37). Itt az igazság a természetfeletti valóságot jelenti, azt, hogy Isten maga a szeretet, Aki annyira szerette az embert, hogy eljött közénk, hogy tanúságot tegyen erről a szeretetről. Az ő királysága nem földi királyság, ahol háborúk dúlnak, ahol gyűlölik egymást az emberek, hanem olyan királyság, amiben a szeretet uralkodik, ezért igazságosság, béke van.

Ezt a gondolatot talán úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy Jézus Krisztus olyan király, aki a hatalmával nem uralkodni akar, hanem szolgálni. Itt van a lényeges különbség egy földi király és Jézus királysága között. A földi királyok a hatalmukat az uralkodásra használták fel, Jézus pedig szolgálni akar minket. Ha ezt a történetet végig gondoljuk, azt is megérthetjük, hogy korábban Jézus miért utasította el azt, hogy királyként ünnepeljék őt. Például akkor, amikor, amikor megsokasította a kenyeret (Jn 6,15). Mert akkor az emberek még nem az égi királyt látták benne, hanem arra gondoltak, hogy milyen jó lenne egy ilyen földi király, hiszen képes arra, hogy kenyeret adjon. Jézus ezt a királyságot nem vállalta.

Hogyan lehet ezt a történetet a mi életünkre alkalmazni? Az emberek ma is különféle országokban élnek, ahol nem királyok, hanem különböző eszmék, ideológiák uralkodnak. Azt kell tapasztalnunk, hogy ezek az eszmék és ideológiák nem tuják megvalósítani a békét. Terjed a bűnözés és az erőszak. A társadalom vezetői is nagyon sokszor tehetetlenül nézik ezeket az eseményeket. Mit kell tennünk azért, hogy lelkünk belső békét megőrizzük? A mai ünnep és az evangélium megadja számunka a választ. Nekünk is Jézust kell választanunk királyunknak. Ő megadja a szívünkbe a békét. Ő az, aki felnyitja a szemünket, hogy megismerjük az igazságot, vagyis azt, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és hogy felismerjük a hazugságot. És Ő az, aki erőt ad ahhoz, hogy kiálljunk az Igazság mellett.

A mai napon, Krisztus Király ünnepén ígérjük meg királyunknak, hogy az Ő országát mi a szívünkben hordozzuk. Ígérjük meg, hogy lehetőséget adunk számára, hogy mint királyunk átalakítsa a szívünket. Így lehetővé válik számunkra, hogy országának az örömhírét egyre jobban megismerjük és másoknak is átadjuk.