2021-11-28-vasárnap

2021. november 28
Advent 1. vasárnapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 21,25-28, 34-36

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:
„Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”

Elmélkedés

„Amikor nindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljéltek fel fejeteket, mert elérkezett megváltásotok” (Lk 21,36)

Ha az előbb hallott evangélium képeit újra gondoljuk, magunk elé vetítjük, akkor olyan érzésünk támad, mintha egy nagyszabású „katasztrófafilm” egyes jelenetei elevenednének meg előttünk (Lk 21,25-28). Jézus először a kozmikus hátteret festi meg sötét színekkel: „Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban” (Lk 21,25). „A mindenség összetartó erői megrendülnek” (Lk 21,26). Ezek a képek azt jelzik, hogy a katasztrófa az egész világmindenségre kihat. Aztán pedig a földi helyzetet ábrázolja sötét színekkel: Ez a nap váratlanul fog eljönni, olyan, mint egy „csapda” (Lk 21,25), amely szinte rácsap az áldozatára, és rabul ejti.

A keresztény ember, amikor ezeket a képeket maga elé vetíti, felvetődik benne a kérdés: Mi az üzenete ennek a szentírási résznek ádvent első vasárnapján? Hol van ebben az evangélium, az örömhír? Mégis igaza lenne azoknak a középkori szerzőknek, akik Isten eljövetelét a „harag napjaként” ábrázolják. Amikor az igaz ember is remegve áll meg Isten előtt? Valóban a szerető Isten eljövetele katasztrófát jelent majd az ember számára?
Ha azonban katasztrófafilmeket összehasonlítjuk az Úr eljövetelével, mégis alapvető különbséget fedezhetünk fel. Ezekben a kitalált történetekben nagyon sok ártatlan ember elpusztul. Sokszor a főhős is. Az Úr eljövetele azonban nem lesz katasztrófa. Az igazak, akik várják Isten eljövetelét, jutalomban fognak részesülni. Isten lesz a jutalmuk. Jézus erre is egy nagyon szép képet használ: „Nézzetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a megváltásotok” (Lk 21,36). Tehát ne búslakodjatok, ne horgasztjátok le a fejeteket, mert nagy dolog fog történni. Bekövetkezik az, amire az egész életetekben vártatok: Isten eljön hozzátok.

Hogyan lehet ezeket a gondolatokat a mi életünkre alkalmazni? Ez első gondolat az, hogy Jézus eljövetelétől nem kell félnünk. Jézus Krisztus nem azért jön, hogy büntessen, hanem azért, hogy üdvözítsen minket. Ha valaki felkészül erre a napra, akkor számára ez a nap az öröm napja lesz. Tehát az a nap nem a katasztrófa napja, hanem az öröm napja lesz számunkra. Nem szabad hinni azoknak, akik félelmet akarnak ébreszteni, akik sokkolni akarják az embereket, és így próbálnak híveket toborozni maguknak.

Van ennek az evangéliumi szakasznak egy olyan üzenete is, aminek a felfedezése szintén örömmel töltheti el a szívünket. Jézus eljövetelére való várakozás barátokká tehet minket. Ha egy olyan emberre várakozunk, akit mindannyian szeretünk, akkor az iránta érzett szeretet minket is barátokká tehet. Amikor rá gondolunk, amikor róla beszélünk, akkor egymást is jobban megismerjük, a „szívünk közelebb kerül egymáshoz”. Így van ez az Istenre való várakozásnál is. Ha közösen összejövünk, ha közösen imádkozunk, éneklünk és Istenre gondolunk, vagy Istenről beszélünk, akkor a szívünk közelebb kerül egymáshoz, a barátságunk jobban elmélyül. Ennek ismeretében megérthetjük, hogy az emberek miért szeretik az ádventi hajnali „roráte” miséket. Nem csak azért, hogy Istenre várjunk, hanem azért is, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk. Ádventre is érvényes a régi igazság: Isten iránti szeretet az emberek iránti szeretetet is gazdagabbá teszi.

A mai vasárnapon imádkozzunk azért, hogy az előttünk álló szent időben a közeledő Jézushoz, és egymáshoz is közelebb kerüljünk, így szeretetben gazdag karácsonyunk legyen.