Isten hozta a Sarlós Boldogasszony Plébánia honlapján!

Isten éltesse sokáig Ferenc atyát!

Hetvenedik születésnapján szeretettel köszöntjük! Sokrétű feladatainak ellátásához kívánunk erőt, egészséget, türelmet!
Hálásán köszönjük a velünk töltött munkás éveket, értünk mondott imáit! Petőfi szavait kölcsönözve kérjük: „Áldja meg az Isten mind a két kezével!”       

A szeretet nem érez terhet,
nem veszi számba a munkát,
többre igyekszik, mint amire az ereje futja,
lehetetlent nem ismer,
mert azt hiszi mindenre képes
és mindent szabad neki.

(Kempis Tamás: Krisztus követése)

Tekintettel a fokozatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével lehet a szentmiséket megtartani, de továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.
Az MKPK május 7-i határozatával a vasárnapi szentmiséken való részvétel kötelezettsége alóli felmentést visszavonja 2021. május 10-től kezdődően.

Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.

Minden nap közvetítünk szentmisét, hétköznap reggel 6:30-tól, vasárnap pedig 10:30-tól kezdődően. A szentmisék youtube csatornánkon valós időben és felvételről is elérhetőek. Ha valós időben veszünk részt a szentmisén, akkor lelkiáldozást végezhetünk.
Lelkiáldozás imája

Amennyiben szentgyónásra semmilyen módon nincs lehetőség, még általános feloldozásra sem, abban az esetben a hívő azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja bűneit, indítsa fel magában a tökéletes bánatot, ezzel vagy ehhez hasonló imával:
Bűnbánati ima

Minden nap imádkozzunk egy tized rózsafüzértaki értünk a keresztet hordozta” titokkal a koronavírus áldozataiért, a betegekért és a járvány megszűnéséért.

Arra kérünk minden kedves újlaki hívőt, hogy – lehetősége szerint – személyi jövedelemadója első 1%-át az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány (adószáma: 18083440-1-41) javára, míg második 1%-át a Magyar Katolikus Egyház (0011) javára ajánlja fel!