Isten hozta a Sarlós Boldogasszony Plébánia honlapján!

Július és augusztus hónapban a plébániai irodában nyári nyitvatartás lesz, azaz szerdán és csütörtökön 16:00-tól 18:00 óráig, pénteken 10:00-től 12:00 óráig tudjuk ügyeinket intézni.

Tekintettel a fokozatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével lehet a szentmiséket megtartani, de továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.
Az MKPK május 7-i határozatával a vasárnapi szentmiséken való részvétel kötelezettsége alóli felmentést visszavonja 2021. május 10-től kezdődően.

Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.

Minden nap közvetítünk szentmisét, hétköznap reggel 6:30-tól, vasárnap pedig 10:30-tól kezdődően. A szentmisék youtube csatornánkon valós időben és felvételről is elérhetőek. Ha valós időben veszünk részt a szentmisén, akkor lelkiáldozást végezhetünk.
Lelkiáldozás imája

Amennyiben szentgyónásra semmilyen módon nincs lehetőség, még általános feloldozásra sem, abban az esetben a hívő azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja bűneit, indítsa fel magában a tökéletes bánatot, ezzel vagy ehhez hasonló imával:
Bűnbánati ima

Minden nap imádkozzunk egy tized rózsafüzértaki értünk a keresztet hordozta” titokkal a koronavírus áldozataiért, a betegekért és a járvány megszűnéséért.