2020-04-21-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2020. április 21.
Húsvét 2. hét kedd

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 3,7b-15

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá:
„Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy, így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.”
Erre Nikodémus megkérdezte:
„Hogyan lehetséges ez?”
Jézus így válaszolt neki:
„Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

Elmélkedések a napi Evangéliumról

“újjá kell születnetek” (Jn 3,7)

Nemrégen ünnepeltük Jézus feltámadását, amelynek egyik fontos üzenete az, hogy a feltámadt Jézus végső távlatot adott számunkra, de ugyanakkor velünk van a hétköznapi életünkben. Ez a keresztény tanítás. Sokszor érezhetjük azonban, hogy ez a tanítás bár gyönyörködteti az elménket, de nem jut el a szívünk mélyéig és lelki szárazságot érzünk: a hit ismerete nem ad belső lelki megújulást számunkra. Mit tehetünk ilyen helyzetben?

Ilyen helyzetben lehetett a farizeus NIKODÉMUS is, aki egyik éjjel felkereste Jézust és a lelki megújulásról kérdezte őt. Jézus azt válaszolja neki, hogy a Szentlélek adja meg az ember számára ezt a megújulást. “A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy” (Jn 3,8). A Szentlélek szelét kell befogni lelkünk vitorlájába és engedni kell, hogy az vigyen minket előre. Egy képpel élve: csak lapátolással nem tudjuk előre vinni életünk hajóját, hanem engedni kell, hogy a Lélek szele vigye előre.

Mit jelent ez a hétköznapokban? Ezt azt jelenti, hogy a Lélek segítségével felfedezzük Isten jeleit az életünkben. Nem látványos, nagy, megrendítő eseményekben, hanem apróbb dolgokban: egy mosolyban, egy hálás tekintetben, egy figyelmességben. Ugyanazt látjuk, mint korábban, de most felfedezünk benne valami szépséget, értéket, ami elűzi a lelki szárazságot, gondot. Ebben a járvány sújtotta időben ezekre az apróbb jelekre különösen érzékenyek vagyunk. Próbáljuk tehát  a Szentlélek ajándékait észrevenni, megajándékozottá válni, hogy aztán mi is ajándékká tudjunk válni mások számára. 


Szeretettel,
Ferenc atya

Hírek

Ma fog készülni egy beszélgetés hangfelvétele, ami a Mária Rádió pénteken 18 órakor kezdődő “Családegyház” című műsorában hangzik majd el. A téma a családok helyzete lesz a vírusjárvány közepette. Természetesen e mai felvétel is csak egy egymástól távol folyó internetes beszélgetés nyomán áll elő. Ennek azonban különös jelentőséget ad, hogy az egyik megszólaló közülünk egy koronavírussal megfertőződött, ám szerencsésen gyógyuló sokgyermekes családanya lesz, aki emiatt most gyermekeitől távol kell, hogy lakjon. Vajon ő hogy látja a gyermekei és a férje helyzetét ezekben a napokban?

Lehet, hogy másnak is van számunkra tanúságtétele, személyes mondanivalója erről a rendkívüli időkről. Ha ilyet írt már valaki, akkor azt szívesen fogadjuk, ha elküldi az ujlakrakuldom@tarsadalometika.hu e-mail címre.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu