2020-04-22-szerda

 

Kedves Újlaki Hívek!

2020. április 22.
Húsvét 2. hét szerda

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 3,16-21

Abban az időben így tanított Jézus:
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd jusson nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe.”

Elmélkedések a napi Evangéliumról

“Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot” (Jn 3,17)

Ha a járvány sújtotta világ eseményeit nézzük, felmerülhet bennünk a kérdés: vajon nem büntetés-e ez a csapás, ami az emberiséget éri? Ilyenkor eszünkbe juthat János apostol evangéliumának mai két részlete: “Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda” (Jn 3,16) és a fent idézett rész: “Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot (Jn 3,17). Valóban nehezen elképzelhető, hogy az embert emberi ésszel felfoghatatlanul szerető Isten a Fiát ítélőbíróként küldte volna el hozzánk. Akkor pedig jogosan kérdezhetjük: hogyan képzelhető el hát az ítélet?

De olvassuk el figyelmesen a szöveget: “aki nem hisz, az már ítéletet von magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában” (Jn 3,18). A szövegből az érezhető ki, hogy János evangélista szerint az ítélet nem Isten külső ítélete, hanem az  ember maga vonja magára, amikor elfordul Istentől. FARKASFALVY DÉNES – a Pápai Szentírás Bizottság egyetlen magyar tagja, az elöljárói tanácsára 1956-ban külföldre menekülő és Dallasban élő ciszterci szerzetes –  ezt írja könyvében: “Szent Jánosnál az ítélet ‘önítélet’, a hit megment az ítélettől, a hit megtagadása pedig az Isten elmarasztaló ítéletét vonja maga után” (Testté vált szó I. 111). Az ítéletet tehát az ember mondja ki önmaga felett, amikor elfordul Istentől. Az ítélet tehát akkor történik meg, amikor az ember elutasítja azt az Istent, akinek szeretete feltárult Jézusban.

És mi van azokkal, akik nem ismerik fel Jézusban Isten felénk feltáruló szeretetét? – kérdezhetjük. Aki felismerte ezt a szeretetet és elutasítja, annak számára az elutasítás végzetes – írja János apostol. Azokat, akik saját zártságuk,  lázadó magatartásuk, a rossz szokásaikban való megrögzöttség, vagy általuk elkövetett súlyos bűnök miatt nem ismerték fel ezt a szeretetet, súlyos felelősség terhel, de értük mi keresztények is valamennyire felelősek vagyunk. Vajon mi tudunk-e Isten szeretetéről hitelesen tanúskodni, vagy pedig a Gondviselőre bízzuk, hogy más formában, vagy másokkal való találkozásban ismertesse meg velük ezt a szeretetet? A járványos időkben mondott csendes imák és az azokat követő lelkiismeretvizsgálatok közben ilyen és hasonló kérdések is felvetődhetnek bennünk.


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Tegnap este felvételre és összeszerkesztésre került az internetes beszélgetésünk, ami a Mária Rádió pénteken 18 órakor kezdődő “Családegyház” című műsorában hangzik majd el. Mi, a beszélgetőpartnerek a felvétel alatt természetesen videón is kapcsolatban voltunk egymással. Ez alapján örömmel láttuk, hogy – Istennek legyen hála – a koronavírussal megfertőződött sokgyermekes családanya testvérünk jól van.

Továbbra is szívesen fogadunk beszámolót a járványos rendkívüli idők személyes tapasztalatairól e-mailban az ujlakrakuldom@tarsadalometika.hu e-mail címen.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu