2020-04-23-csütörtök

 

Kedves Újlaki Hívek!

2020. április 23.
Szent Adalbert, a főegyházmegye védőszentje – főünnep

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 3,31-36

Abban az időben így tanított Jézus:
„Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél.
Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki sem fogadja el. Ám, aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy az Isten igazmondó.
Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van; aki pedig nem hisz a Fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja.”

Elmélkedés

“A jó pásztor életét adja a juhokért” (Jn 10,11)

A mai ünnepen az Egyház Szent Adalbertre emlékezik, akit három egyházmegye is védőszentjének tisztel: a prágai, az esztergom-budapesti és a lengyel gnieznói főegyházmegye.  Az utóbbi időben pedig a közép-európai országok is úgy tekintenek rá, mint ennek a területnek a védőszentjére. Sokan merészen arra gondolják, hogy Ő lehet Európa egyik újabb védőszentje. Ezekről hallva önkéntelenül arra gondolhatunk, Szent Adalbert egy nagyon sikeres, elismert ember lehetett, ha ilyen sokan tisztelik őt.

Az életét nézve azonban a kudarcok sorát láthatjuk. Prágából érsekként többször elmenekül. A különböző cseh családok, dinasztiák között véres harc dúl. Adalbert családjának egy részét megölik. Ellentét van a cseh főurak és a német császár között, Adalbertnek pedig az édesapja cseh, édesanyja pedig német, a császári család rokona. Ezért menekül el Prágából Rómába. Rómában bencés szerzetes lesz. Itt sincs nyugalma, mert a pápa és a császár szinte kényszerítik, hogy menjen vissza elhagyott egyházmegyéjébe. Prága felé tartva tölt egy évet hazánkban, ahol megbérmálja Szent István herceget. Életének talán a legbékésebb szakasza ez. Aztán jönnek az újabb kudarcok. Prágában újra elutasítják, Lengyelországba megy, majd Poroszországba utazik, ahol hasonlóan mint Csehországban  a pogány népek fellázadnak ellene és vértanúhalált szenved.

Ha az életét nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy tele van megpróbáltatással és látszólagos kudarccal. De élete mégis termékeny, mert Jézus Krisztus szeretete űzi, hajtja, és ezt a szeretetet továbbítja mások felé. Az evangélium szavai alapján ő is a jó pásztor, aki képes arra, hogy “életét adja a juhokért” (Jn 10,11). Az emberek ezt megérezték és hallgattak szavára. Az ő követői voltak a múlt század közepén azok a közép-európai érsekek is, akik ugyanúgy szembeszálltak a nyugati és keleti pogánysággal, mint ahogy Szent Adalbert tette, és most ők is népeik példaképeivé váltak.

Mit üzen Szent Adalbert a mai nehéz időkben? Azt, hogy az igazi eredményességet nem a sikerek jelentik, hanem hogy szavai, tettei megérintik-e egyének és népek szívét. Egy ember pedig ma akkor tud megszólítani másokat és hirdetni az evangéliumot, ha képes azonosulni a rábízottak lelki fájdalmaival és örömeivel. Ehhez azonban nagyon sok imádságra, elmélkedésre van szükség. Ezt a gondolatot lehet összekapcsolni jelenlegi életünkkel.

Sok a szenvedő ember. A járvány okozta bezártság lehetőséget ad számunkra, hogy a szenvedés értelméről gondolkodni tudjunk. Használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy legyen mondanivalónk a szenvedésekkel küszködő, céltalan embereknek.


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

 

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu