2020-04-24-péntek

 

Kedves Újlaki Hívek!

2020. április 24.
Húsvét 2. hét péntek

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 6, 1-15

Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így szólt Fülöphöz:
„Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?”
Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit fog tenni.
„Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset” – felelte Fülöp.
Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt:
„Van itt egy fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?”
Jézus meghagyta:
„Telepítsétek le az embereket!”
Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak.
Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek; ugyanígy adott a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak:
„Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba.”
Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek:
„Ez valóban az a próféta, aki a világba jön.”
Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.

Elmélkedés a napi Evangéliumról

“semmi sem vesszen kárba” (Jn 6,12)

Nagycsütörtökön beszéltünk arról, hogy János evangélista az utolsó vacsora leírásakor nem beszél az Eucharisztia alapításáról, hanem a lábmosás történetét írja le helyette (Jn 13,4-12). A Szentírás tudósai azonban felhívják  a figyelmet arra, hogy a János evangélista által leírt csodálatos kenyérszaporításnak vannak olyan fontos részletei, amelyek jelzik, hogy a Jézus által megtört és szétosztott kenyér előképe annak a “Kenyérnek”, amit majd később, az utolsó vacsorán, a világ üdvösségéért ajánl fel a Mennyei Atyának.

Melyek ezek a részletek? – kérdezhetjük.

– Az első részlet János apostol egyik fontos megjegyzése. Ezt írja: “Közel volt a Húsvét, a zsidók ünnepe.” (Jn 6,4) Az apostol ezzel jelzi, hogy a kenyérszaporítás elválasztatlan Húsvéttól, ahol Jézus nekünk és értünk adta önmagát. Megjelenik tehát a húsvéti áldozat képe, ahol Jézus áldottá válik (Benedikt Schwank: János, 229. old.).

– A másik részlet János apostol fontos észrevétele. Jézus maga osztja ki a megszaporított kenyeret (Jn 6,11) és nem az apostolok adják tovább, ahogy ezt a szinoptikusok írják (Benedikt Schwank: János, 235. old.). Úgy történik, mint az utolsó vacsorán és a szentmisébenn, ahol a pap cselekszik Jézus nevében.

– Végül a harmadik részlet Jézus másik fontos megjegyzése. Az étkezés után ezekeket a szavakat mondja: “Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi nem vesszen kárba” (Jn 6,12). A szinoptikusok erre nem térnek ki, hanem csak arról számolnak be, hogy tizenkét zsák maradékot szedtek össze. Az értékes maradék, amiből semmi sem veszhet kárba, szintén az utolsó vacsorára és az Eucharisztiára utal (Farkasfalvy Dénes: Testté vált Szó, 167. old.).

Húsvét idejét éljük, vírusjárvány következményeitől sebzetten, az Eucharisztiára éhezve. Ebben az időben különös jelentése van Jézus csodálatos kenyérszaporításának. János evangélistához hasonlóan mi is elmélkedjünk a csodálatos kenyérszaporításon és azon a misztériumon, amelyet az előrevételez. Mi is észrevehetünk benne olyan részleteket, amelyek fontosak lehetnek számunkra, és azok számára is, akikkel felismeréseinket, élményeinket megosztjuk.


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Mint már sokan közülünk az interneten közreadott hírekből tegnap értesülhettek, Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a szervezőkkel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK). Az új időpont várhatóan 2021. szeptember eleje lesz.

A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hasonló döntést hozott a Családok Világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában. A 2022-es lisszaboni ifjúsági világtalálkozót is a tervezett időponthoz képest egy évvel később, 2023 augusztusában tartják meg.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu