2020-04-25-szombat

 

Kedves Újlaki Hívek!

2020. április 25. szombat
Szent Márk evangélista ünnepe

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 16, 15-20

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.

Elmélkedés a napi Evangéliumról

“hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15)

A mai napon az Anyaszentegyház Szent Márk evangélistára emlékezik, ezért az ő evangéliumának az egyik sokat idézett részét, Jézus missziós parancsát olvastatja fel.  Eszerint Jézus mennybemenetele előtt ezekkel a szavakkal küldi apostolait: “Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15). Amikor ezt halljuk, felmerülhet bennünk a kérdés: a mai világban hogyan kell hirdetni az evangéliumot olyan országokban, amelyek régebben vallásosak voltak, de most közömbösekké vagy kritikussá váltak?

Szent VI. PÁL PÁPA “Az evangéliumot hirdetni” (Evangelii nuntiandi) kezdetű enciklikája ezzel kapcsolatban egy nagyon elgondolkodtató kijelentést tesz. Életközeli igehirdetésről beszél, ami azt jelenti, hogy ne csupán elvont gondolatokkal, hanem életünk konkrét példájával hirdessük az örömhírt. “A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők tanúk is egyben” (EN 41). A pápa tanítását az élet igazolja. Az elmúlt évtizedek szentjeinek inkább a tetteit idézzük, mint szavaikat. Kalkuttai Teréz anyának is elsősorban a tettei jutnak eszünkbe, pedig gondolatai is nagyon mélyek voltak. Általánosságban mondhatjuk, hogy a ránk zúduló kommunikációs áradat miatt a szavak ereje megkopott, de a tettek ma is fénylenek.

Járványos időket élünk, s így, mint minden határhelyzetben, most különösen nagy hangsúlyt kapnak tetteink. Ezért foglalkozik sokat a média is az egészségügyben dolgozókkal, a munkájukat csendben végző pékekkel, a leveleket kihordó postásokkal, mert ők a veszély ellenére is a helyükön maradnak. Ez a csendes helytállás nekünk, keresztényeknek is szól. Pedig néha az lehet az érzésünk, hogy nekünk is be kell állni a kórusba és nagy hanggal kell hirdetnünk az evangéliumot. Bár nekünk is meg kell ragadni a média adta lehetőségeket, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy elsősorban cselekednünk kell. Hinnünk kell abban, hogy a cselekedeinkkel és helytállásunkkal elvetett magok csendben kicsíráznak és bőséges termést hoznak.


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Nem tudjuk, meddig tart ez az állapot, hogy a járvány miatt a templomunkban nem gyűlhetünk össze. Attól tartunk, hogy a szabályok enyhülése sem hozza meg majd rövid távon azt, hogy szorosan egymás mellett állva vehetünk részt egy szentmisén, akár a szabad ég alatt is. Ha egymástól távolságot tartva a szabadban ez mégis bekövetkezhet, akkor pedig kellően nagy területen kell majd szétszóródva lennünk. Ehhez viszont hangerő is kell, hogy távolról is hallhassuk a szavakat. Ezért már folyik megfelelő hangszórók, mikrofonok beszerzése, most még  kedvező áron.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu