2020-04-28-kedd

 

Kedves Újlaki Hívek!

2020. április 28.
Húsvét 3. hét kedd

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 6, 30-35

Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak hozzá a tömegből:
„Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk neked! Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja: »Égből való kenyeret adott enni nekik.«”
Jézus így felelt:
„Bizony, bizony, mondom nektek; nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak.”
„Uram – kiáltották –, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”
Jézus így válaszolt:
„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.”

Elmélkedés a napi Evangéliumról

“add nekünk mindig ezt a kenyeret” (Jn 6,34)

A mai evangéliumban is a kenyérszaporítás utáni eseményekről hallunk. Korábban a fellelkesedett tömeg Jézus után megy, királlyá akarja választani Őt. Jézus ezt a lelkesedést kihasználva egy másik Kenyérről kezd nekik beszélni, amely az ember lelki éhségét csillapítja. A tömeg ezt kiáltja: “Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret” (Jn 6,34). Jézus pedig elmagyarázza nekik, hogy Ő  az “élet kenyere”. Aki ebből táplálkozik, az “nem éhezik többé”.

Jézus tehát kétféle “éhségről” beszél, az egyik a testi, a másik a lelki éhség. Mit jelent  a lelki éhség? A lelki éhség a szeretetéhséget jelenti.  Azok az emberek, akik tudatosan élik az életüket, keresik vágyaik forrásait, lelkük mélyén rátalálnak erre a éhségre és annak nyomán szükségét érzik, hogy ezt az éhségüket csillapítsák. Azok az emberek pedig, akik lelki küzdelmen vagy lelki szárazságon mennek keresztül, az éhséget még fokozottabban élik át. Ez a lelki éhség sokkal nagyobb fájdalmat tud okozni, mint a testi éhség.

Jézus ezt a vágyat elégíti ki, amikor önmagát adja nekünk és értünk. Az ember nem tudja teljesen felfogni, de belesejt abba,  hogy mit jelenthetett Istennek a bűn által megsebzett világba eljönnie, elszenvednie annak minden következményét. Az Ő szeretetét tárja fel előttünk az Eucharisztia misztériumán való elmélkedés és az Eucharisztiának magunkhoz vétele.

Járvány sújtotta időket élünk. Ilyenkor, mint minden nehéz és kiszolgáltatott helyzetben, még felfokozottabban vágyódunk a szeretet után. Ez megmutatkozik mind az emberekkel, mind pedig Istennel való személyes kapcsolatunkban is. Emberi kapcsolatainkban nagyon jól esik a figyelmesség, az együttérzés, Istennel való kapcsolatunkban pedig jól esne a templom csendje, az Úr jelenlétében való elmélkedés és a szentáldozás. Sajnos a járvány miatt ezekre nincs lehetőségünk. De a vágy erősödhet bennünk, hogy találkozzunk az Úrral. Ez a vágy mélyítheti el bennünk a lelki áldozást és készíthet fel minket arra, hogy ha újra kinyitnak a templomok, mélyebben éljük át az Úrral való találkozásunkat. 


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Havonta megjelenő újságunk, az Újlaki Hangok májusi száma rövidesen elérhető lesz. Ezt azonban, tekintettel a körülményekre, továbbra sem tudjuk kinyomtatva rendelkezésre bocsátani a kedves híveknek, hanem majd egy későbbi napi levelünkhöz fogjuk mellékelni. Amellett pedig – mint sok évre visszamenőleg az Újlaki Hangok minden korábbi számát – az ujlakitemplom.hu honlapunkon is elérhetővé és elolvashatóvá tesszük.

 

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu