2020-04-30-csütörtök

 

Kedves Újlaki Hívek!

2020. április 30.
Húsvét 3. hét csütörtök

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 6,44-51

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz:
„Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: »Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.« Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.”

Elmélkedés a napi Evangéliumról

“Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya” (Jn 6,44)

A mai evangéliumban Jézus kétszer hivatkozik a Mennyei Atyára. Először azt mondja: “Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya” (Jn 6,44). A másik helyen pedig azt mondja, hogy: “Mindaz, aki hallgat az  Atyára, és tanul tőle, hozzám jön.” (Jn 6,45).  Jézus szavait hallva felmerül bennünk a kérdés: mit jelent az, hogy az “Atya vonz minket”. Az ember első hallásra az érzelmi vonzásra gondol. Olyan szeretetre, amit különleges helyzetekben csak a misztikusok éltek át. Jézus azonban itt nem erről a szeretetről beszél, hanem arról a szeretetről, amelyet minden Isten felé nyitott ember átélhet.   

Az egyházi hagyomány szerint, amit a mi tapasztalatunk is igazol, Isten vonzó szeretetének felismerése általában nem érzelmeinkkel történik, hanem az értelmünkkel. Értelmünkkel felismerhetjük, hogy Isten velünk van a legnehezebb órákban is. Nem biztos, hogy úgy, hogy leveszi rólunk a terhünket, hanem úgy, hogy segít hordozni azt.

Ennek a felismerése válthat ki érzelmet bennünk. Az érzelem tehát nem az elsődleges tapasztalat, hanem a következmény. Így Isten szeretetét értelmileg ismerjük fel. Ennek a felismerésnek alapja Húsvét üzenete: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta” (Jn 3,16). Ez a gondolat vezet el minket a Fiúhoz, aki ezt a küldetést vállalta. Ezért mondja Jézus, hogy “aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön”. Az Atya szeretetét megértve tudunk tehát Jézus felé fordulni.

Járvány sújtotta időben nehezebb éreznünk Isten szeretetét, hiszen tele vagyunk szorongással és fájdalommal. De ha nem futamodunk meg ettől a helyzettől és megpróbálunk mélyebben gondolkodni, akkor felismerhetjük, hogy Isten Fia éppen értünk vállalta a szorongást és a fájdalmat, hogy megváltson minket bűneinktől. Ennek felismerése vezethet el minket Isten szeretetének mélyebb megtapasztalására és válthat ki bennünk érzelmeket, ahogy az emmauszi tanítványokban is, amikor örömmel visszatértek Jeruzsálembe és elújságolták a történteket (Lk 24,35).

Adjunk hálát Istennek azért, hogy életünk nehéz pillanataiban felismerhettük szeretetét és próbáljunk most is erőt meríteni ebből a szeretetből!


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek:

Ma csütörtök van, amikor az esti szentmise után szentségimádást szoktunk tartani a templomban. Most este ugyan nem lesz mise, de a szentségimádást megtartjuk! Tehát: ma, csütörtökön este 18 órától szentségimádás lesz templomunkban. Mivel nem tartózkodhatunk (sokan) a templomban, ezért a kétszárnyú templomajtót és a kétszárnyú szélfogót egyaránt kinyitjuk. A rácsot azonban sajnos zárva kell tartanunk. De így is –  akár az utcáról is – messze bele lehet majd látni az oltárig. Aki jön, feltétlenül maszkot viseljen és így is tartsuk be egymástól a 2 méteres védőtávolságot!

 

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu