2020-12-23-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2020. december 23.
4. adventi hét szerda

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 1,57-66

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédjai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte:
„Nem, János legyen a neve.”
Azok megjegyezték:
„Hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!”
Érdeklődtek erre atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá:
„János a neve.” Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent.
Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta:
„Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele.”

Elmélkedés

„Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent.” (Lk 1,64)

Néhány nappal ezelőtt a napi evangéliumban arról hallottunk, hogy az Úr elküldte angyalát Zakariás paphoz, és megüzente neki, hogy fia fog születni, akit a Szentlélek fog eltölteni, és aki előkészíti a népet (Lk 1,17). Mivel Zakariás kételkedett, ezért Isten némasággal sújtotta őt (Lk 1,20). A mai evangéliumban pedig arról hallottunk, hogy Zakariásnak gyermeke körülmetélésekor, miután az Isten parancsa szerint gyermekét Jánosnak nevezte el (Lk 1,13), „megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent.” (Lk 1,64).

A Szentírás tudósai szerint a hallgatásnak és a körülmetéléskor a névadásnak fontos üzenete van. A hallgatás lehetőséget adott a főpap számára, hogy Isten tervén elgondolkozzon. A névadás pedig Isten akaratának, közbelépésének a jele. A zsidó szokás szerint ugyanis a gyermeknek az édesapja vagy pedig valamelyik ős nevét adták. Az ettől való eltérés arra utal, hogy a gyermeknek a leszármazástól független, sajátos utat kell végigjárnia, születése Isten természetfeletti hatalmát jelzi. Zakariás némasága, majd ezt követő megszólalása igazolja a korábbi esemény valódiságát és a gyermek különleges küldetését. Az is lényeges, hogy a pap legelső szavaival áldani kezdi Istent, és szavaihoz a nép hangja kórusként kapcsolódik (Ortensio da Spinetoli: Lukács, 84–85. old.).

Mit üzen számunkra az Evangélium karácsony előtt, az ádventi idő végén? – kérdezhetjük. Az ádvent Isten részéről az eljövetel, az ember részéről a várakozás ideje. Ehhez a várakozáshoz hozzátartozik a csend is. Erre a csendre azonban nem a passzivitás, hanem az aktivitás kell, hogy jellemző legyen. Zakariás ezt az időt arra használta fel, hogy a csendben Isten nagy tettein elmélkedjen, melyeket Izrael történetében véghezvitt. Ehhez fűzhette egyéni életének nagy történéseit, melyek közül az angyallal való találkozás kiemelkedő esemény volt. Zakariáshoz hasonlóan nekünk is csendben át kell gondolnunk az életünket, és lelkünket a kegyelem segítségével fel kell készíteni arra, hogy Karácsonykor a mi lelkünkben is megszülessen Üdvözítőnk. Ezt az előkészületet segítheti az elmélyült imádság, a lelki tisztulás, a szentgyónás elvégzése.

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

December 24-én az este 6 órás szentmisét a Mária rádió közvetíti, Youtube csatornánkon viszont nem lesz közvetítés.

Megjelent az Újlaki Hangok karácsonyi száma.

A Sarlós Boldogasszony Kórus karácsonyi énekével köszönti a híveket.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803