2020-12-24-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2020. december 24.
4. adventi hét csütörtök

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 1,67-79

Abban az időben Zakariás, János atyja eltelt Szentlélekkel, és ezekre a prófétai szavakra nyílt az ajka:
„Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét; erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért; hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk; szentségben és igazságban járjunk előtte napról napra, amíg élünk.
Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját; az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.”

Elmélkedés

„…meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek” (Lk 1,78-79)

Holnap Karácsony van. A Karácsonyt megelőző nap reggelén általában az emberek még felkészületlenek arra, hogy ünnepelni tudjanak. Lelkükre inkább a zaklatottság sötétsége jellemző, semmint a szenteste fényei. Az ember arra gondol, hogy mit lehet tennünk, vagy mire kell gondolnunk azért, hogy estére a lelki fényesség és béke megvalósuljon? Ezen a reggelen az Egyház Zakariás hálaénekét, a Benedictust állítja elénk elmélkedésül. Milyen segítséget adhatnak Zakariás prófétai szavai számunkra? – kérdezhetjük.

A Szentírás tudósai azt mondják, hogy a hálaének első fele köszönetet mond azért, hogy népe körében „isteni erejét” (más fordításban: „az üdvösség szarvát”) megmutatta, és a szövetségben tett ígérete szerint megszabadította népét ellenségeitől. A hálaadó ének második felében Zakariás pap a gyermeke felé fordul, akinek az a feladata, hogy előkészítse az Úr útját, mert „meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek” (Lk 1,78-79). A Karácsony előtti nap reggelén ez az üzenet, amely hitünk karácsonyi üzenetét visszatükrözi és reményt ad számunkra. Ezt üzente nekünk az Úr már Izajás próféta által is, amikor elmondta, hogy a Messiás neve Emmanuel lesz (Iz 7,14), amit már a héber szentírás görög fordításában is így hangzik: „Velünk az Isten”.

Mi ennek a napnak az üzenete? A Magasságból felkelő és világosságot adó Messiás születésére való várakozás és a közeledő Isten jeleinek a felismerése emelhet ki minket a lelki zaklatottság állapotából. Ádvent idején hogyan közeledett felénk? Adott-e jeleket arról, hogy közeledik vagy már jelen is van az életünkben? Ilyen jel lehet például egy-egy felismerés, hogy küzdelmeink, vagy a kudarcainkból való kiemelkedés vágya milyen gyümölcsöket termettek. Vagy hogy a küzdelmeinkben való együttérzés és kölcsönös segítség hogyan ajándékozott meg minket baráti kapcsolatokkal. Ha a Karácsony előtti utolsó napon tudunk elcsendesedni és a közeledő Isten jelein gondolkodni, akkor a mai este valóban ünnep lesz számunkra. A hála és az öröm ünnepe: a bennünk is megszületett és a velünk levő Isten, aki „világosságot” ad számunkra.

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

A ma esti 6 órás szentmisét a Mária rádió közvetíti, Youtube csatornánkon viszont nem lesz közvetítés.

Az újlaki fiatalok által készített, képekkel illusztrált karácsonyi hangjáték gyerekeknek itt nézhető meg.

A karácsonyi miserendről itt olvashatunk.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803