2020-12-26-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2020. december 26. szombat
Szent István vértanú ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 10,17-22

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.”

Elmélkedés

„…ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek.” (Mt 10,17)

A mai napon az Egyház az első vértanúra, Szent István diakónusra emlékezik. Az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk róla. Vértanúságának leírása szerint a Szentlélek segítségével olyan bölcsen vitatkozik ellenfeleivel, hogy azok nem tudtak mást, mint hamis tanúkat állítani ellene. Azzal vádolják, hogy káromló szavakat mondott Mózes és Isten ellen. E hamis vád alapján a főtanács elé hurcolják, hogy elítéljék. István a testület előtt védőbeszédében, a Lélek erejétől szinte „áttüzesedve” – olyannak látják, mint egy angyalt – igazolja, hogy a választott nép történetében a hatalmukat féltő vezetők részéről mindig jelen volt Isten embereinek az üldözése. A beszéde végén pedig azzal vádolja a főtanácsot, hogy most ők is ezt teszik: „Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Igen, megölték őket, akik annak az Igaznak eljöveteléről jövendöltek, akinek ti most árulói és gyilkosai lettetek” (ApCsel 7,52).

Beszédében Jézusra utal, Ő az Igaz, akinek gyilkosai lettek. Szent István vértanú e bátor tanúságtételét hallva Jézus szavai juthatnak eszünkbe: „…ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek” (Mt 10, 17).

A másik gondolat, ami eszünkbe juthat, hogy szavai és bátor tanúságtétele nemcsak a főtanács tagjaiban hagytak mély nyomokat, hanem Saul, a későbbi Pál apostol lelkében is. Az ő elbeszéléséből tudjuk, hogy nem sokkal az eset után a damaszkuszi úton Jézus megszólította őt, megtért, és később a nemzetek apostola lett belőle. Elképzelhető, hogy Damaszkusz felé tartva éppen azon a kapun hagyta el Jeruzsálemet, amelynél az István életét kioltó kövek még láthatók voltak. A Jézussal való találkozás mellett ez a látvány, valamint István viselkedése és szavai is indíthatták őt arra, hogy Jézus követőjévé váljon.

Szent István vértanú mit üzen számunkra? Azoknak, akik az Igazat, Jézust és az általa tanított igazságot képviselik, nem kell félniük attól, hogy a hatalmukat féltők végleg el tudják őket hallgattatni. Az ember az Isten-képisége miatt alapvetően nyitott az igazság befogadására. Az igazságot képviselő ember tekintetét nem lehet elfelejteni. Az ilyen ember szavai a meggyőződés nélküli vagy elvakultan rossz irányba menő emberekben is áttörést eredményezhetnek. Van esély arra, hogy a Saulokból Pálok lesznek.

Szeretettel,
Ferenc atya

 
Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803