2020-12-27-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek!

2020. december 27. vasárnap
A Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepe

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 2,22.39-40

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

Elmélkedés

„A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.” (Lk 2,40)

Az utóbbi időben nagyon sokat beszélnek és írnak arról, hogy a házasság és a család válságba került. Nagyon sok a rosszul sikerült házasság és a válás, és emiatt a fiatalok félnek házasságot kötni. Félnek attól, hogy hiába mondják ki az életre szóló „igent”, azt nem tudják megtartani. A mai ünnepen próbáljunk megismerkedni a házasság titkával, és emiatt fordítsuk figyelmünket a Szent Család felé. Mit tudunk tőlük eltanulni, ellesni?

Ha a Szentírást olvassuk, feltűnhet számunkra, hogy az nagyon keveset foglalkozik a Szent Családdal. A fogalmat sem használja, és nem méltatja vagy értékeli az életét. Csak epizódokat találunk, amelyekből következtetni tudunk. Az előző napokban hallottuk, hogy Mária és József igent mondtak Isten szavára, elfogadták Jézust. Aztán találunk utalásokat arra, hogy teljesítették szülői kötelességüket, és mindent megtettek azért, hogy Jézus a családban felnőjön. Ahogyan a mai evangéliumban hallottuk: „A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.” (Lk 2,40).

Látszólag semmi rendkívüli nincs a kapcsolatukban. Ha azonban egy kicsit jobban utánagondolunk, mégis felfedezhetünk valamit, ami nagyon lényeges, és ami ma is a keresztény család alapját képezi. Ez pedig az, hogy képesek voltak áldozatot hozni egymásért és másokért. Mária igenjében az öröm mellett benne volt az áldozat is, hiszen állapotát el kellett fogadtatni másokkal. József csendes válaszában, a háttérbe húzódásában is benne volt egy férfinak a csendes áldozata, és ha Jézus megváltó működését teljes horizontjában nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a megtestesülés maga is áldozatot jelentett, hiszen Jézus vállalta az emberi lét örömei mellett annak minden nehézségét is. Tehát összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a Szent Család karácsonyi belső békéje mögött nagyon sok áldozat, pontosabban mondva áldozatos szeretet volt.

Mi az üzenete számunkra ennek az ünnepnek? A mai világban is beszélnek a szeretetről. A világ is elfogadja, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, és hogy az életben a szeretet a legfontosabb, de nagyon sokszor a szeretetnek nem az áldozatos, hanem az érzelmi oldalát hangsúlyozzák. A szeretetet gyakran azzal a kellemes érzéssel azonosítják, ami eltölti az embert, ha olyan valaki mellett lehet, aki tetszik neki, akit kedvel. Természetesen ez is hozzátartozik a szeretethez, és ez is nagyon fontos, de a hiteles szeretethez az is hozzátartozik, hogy képes a másikért áldozatot hozni. Így a hiteles hitvesi szeretethez hozzátartozik a bajban való együttérzés, a másik gondjainak, keresztjeinek a viselése. Így a hiteles szülői szeretethez hozzátartozik a gyermekek vállalása, a gyermekek fáradságos nevelése, aminek ugyanolyan fontos része a szigor, mint a gyengédség. A gyermekek szülők iránt szeretetéhez pedig az engedelmesség, később pedig a szülők tisztelete. Ha a környező világunk eldugott helyein – kórházakban, a nevelőintézetekben, vagy a parkokban, tereken őszinte kíváncsisággal szétnézünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az emberek, bár beszélnek a szeretetről, nagyon sokszor nem vállalnak egymásért felelősséget.

Egy példa a sok közül az igazi felelősségvállalásról. A szülők öt gyermeket vállaltak. A család minden vasárnap szentmisén vett részt. A gyermekek felnőve megtartották a hitüket. Néhány évvel ezelőtt az édesapa súlyosan megbetegedett. Először kórházban ápolták, később arra gondoltak, hogy közös összefogással otthon látják el őt. Minden nap más gyermek vagy unoka látogatta meg. Etették, itatták és tisztába tették. Minden zokszó nélkül. A családot ez a betegség nemhogy megosztotta volna, hanem még jobban összefogta. Miért tették? Mert a szüleik részéről egész életükben ezt az áldozatos szeretetet tapasztalták meg. A gondozás és ápolás természetes volt számukra.

Tapasztalatunk, hogy az isteni kegyelem nyomán a nehézségekre válaszoló áldozatos szeretet nem hogy széttöredezné a házasságot, családot, hanem megerősíti azt.

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek


December 31-én nem a ½ 7-es reggeli szentmisét közvetítjük, hanem az este 6 órait, melyben hálát adunk az elmúlt évért és meghallgatjuk az éves lelkipásztori beszámolót.

Január 1-je, Újév napja, Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, parancsolt ünnep, ezért vasárnapi miserend lesz, előesti mise a december 31-i este 6 órás szentmise.

Január 6-án Urunk megjelenésének főünnepe (Vízkereszt), parancsolt ünnep: azt ünnepeljük, hogy a Messiás nem csak a választott nép számára született meg. Mivel ez nem munkaszüneti nap, a szentmisék ½ 7-kor, 9 órakor és este 6-kor lesznek.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803