2020-12-28-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2020. december 28. hétfő
Aprószentek ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 2,13-18

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt:
„Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.”
József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
„Egyiptomból hívtam az én fiamat.”
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően.
Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt:
„Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”

Elmélkedés

„Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.” (Mt 2,18)

A karácsonyi ünnepkörben az Egyház több olyan evangéliumi részletet olvas fel, ami jelzi, hogy a gonoszság erői a Megváltó megszületését gátolni akarták. Szent Lukács leírása szerint ilyen az, hogy az Augustus császár által elrendelt népszámlálás nyomán Betlehemben az állapotos Máriát és Józsefet nem fogadják be és Jézus egy istállóban jön világra. Szent Lukácshoz hasonlóan Szent Máté evangélista is jelzi a gonosz erők hatását: Heródes már előre féltékeny a még meg sem született Jézusra, a Szentcsaládnak menekülnie kell Egyiptomba. De a csúcspont a betlehemi gyermekgyilkosság, amikor a vérengző uralkodó ártatlan gyermekeket ölet meg.

Mi az üzenete ennek a rettenetes eseménynek? A Szentírás jelzi, hogy a gonosz jelen van a világban, és mindent elkövet, hogy Isten művét megakadályozza. Ez azonban nem sikerül neki, mindig kudarcot vall. Pedig Jeremiás jövendölése valóra vált: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé (Mt 2,17). Heródes halála után azonban a Szent Család békében visszatért Izraelbe, és a prófétai jövendöléseknek is megfelelően a galileai Názáret városában telepedett le. Ismét bebizonyosodik, hogy a történelmet Isten irányítja. Ő a hétköznapi gondviselés útján vezeti a Szent Családot, s így valósítja meg akaratát, amelyet prófétái által már előre jelzett. (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 31. old.). A Szent Család az Egyiptomból Izraelbe visszatérésével pedig mintegy azt jelzi, hogy Jézus, az új Mózesként, megtette az utat, amit a választott nép korábban végigjárt.

Mit üzen számunkra a mai evangélium? Világunkban is gyakran történnek olyan események, amelyekről látszik, hogy gátolják Isten művének kibontakozását. Az aprószentek ünnepe jelzi számunkra, hogy tragédiák történhetnek, de Isten tervét nem tudják megakadályozni.

Az utóbbi időben az Egyház aprószentek ünnepén emlékezik azokra a magzatokra is, akik nem születhettek meg, de hitünk szerint ők is Istennél vannak.

Szeretettel,
Ferenc atya

 


Hírek

A ma esti online Bibliaóra zoom kapcsolódása

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803