2020-12-29-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2020. december 29. kedd
Karácsonyi idő
Becket Szent Tamás püspök vértanú emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 2,22-35

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja:
„Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.”
Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele.
Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek.”
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához:
„Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”

Elmélkedés

„Bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben, mert látta szemem üdvösségedet, amelyet minden nép színe előtt rendeltél” (Lk 2,29-31)

A mai evangéliumban egy igaz emberrel ismerkedhetünk meg, aki a jeruzsálemi templomban felismerte a gyermek Jézusban az üdvösség közvetítőjét, és ezért áldotta az Urat. Idős emberként megérezte, hogy élete célba ért, hiszen karjába vehette az Úr fölkentjét. Imája a napi zsolozsma befejező imaórájának állandó része (Evangéliumi kantikum), amely lehetőséget ad az imádkozó számára, hogy hálatelt szívvel fejezzen be egy napot:

„Bocsásd el most, Uram, szolgádat
szavaid szerint békességben,
hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt.”

Ha a történeten elmélkedni akarunk, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy egy ószövetségi szokás szerint tervezett szertartás hogyan kapott új értelmet. Mária és József azért mentek Jeruzsálembe, hogy elsőszülöttüket, Jézust, kiváltsák a papi szolgálat alól (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 56. old.). A mózesi törvény szerint ugyanis minden elsőszülött papi szolgálatra van rendelve. „Ami Izraelben anyja méhét megnyitja … (azaz elsőszülött), az mind az enyém.” – mondja az Úr (Kiv 13,2). Mivel a papi szolgálatot a leviták vették át, ezért a többi újszülött gyermeket ki kellett váltani. Ennek ára 5 sékel volt. Isten azonban Simeon által közölte Máriával és Józseffel, hogy Jézust nem kell kiváltani, hiszen Ő hozza el az üdvösséget, nemcsak a választott nép számára, hanem „minden nemzet számára”: „kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek” (Lk 2,32). Így az Egyház nem Jézus kiváltásáról, hanem bemutatásáról beszél.

Milyen üzenete van számunkra a mai evangéliumnak? Simeon életét nézve arra is gondolhatunk, hogy bár az Úr által kiválasztott ember volt, neki is fel kellett készülnie arra, hogy küldetését teljesíteni tudja. Lukács evangélista szerint „igaz” és „istenfélő” ember volt, „aki Izrael vigaszára várt”, és a „a Szentlélek lakott benne” (Lk 2,25). Ezek a jelzők és tulajdonságok mutatják, hogy mindent megtett azért, hogy az „Úr Fölkentjét (Lk 2,26), a Messiást megláthassa. Ahhoz, hogy a Szentlélek valakit eltöltsön, meg kell nyílni előtte, be kell fogadni, és engedni kell, hogy alakítsa, formálja életét.

Ilyen, Szentlélek által eltöltött ember volt a mai nap szentje, Becket Szent Tamás is, aki az Egyház jogait védte II. Henrik királlyal szemben. Ezért ölték meg. Halála előtt ezt mondta: „Kész vagyok meghalni Jézus nevéért és az Egyház védelméért.” (Szentek élete: 742. old.).

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Újév és Vízkereszt ünnepének miserendjét itt olvashatjuk.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803