2020-12-30-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

Karácsonyi idő
2020. december 30. szerda

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 2,36-40

Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A Gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

Elmélkedés

„Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal.” (Lk 2,37)

Tegnap az Evangéliumban arról hallottunk, hogy Mária és József a mózesi törvény szerint felviszik Jézust Jeruzsálembe, hogy mint elsőszülöttet „kiváltsák” az Úr akarata szerint (Szám 3,13). A templomban Simeon szavaiból megtudják, hogy a gyermek Jézus Isten üdvösségét hozza el „világosságul a nemzetek megvilágosítására és népének dicsőségére” (Lk 2,32). A mai evangélium folytatja a történetet. Az idős Simeon áldó szavai után Anna prófétaasszony is megszólal, „dicsérte Istent és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak” (Lk 2,38).

A Szentírás tudósai, amikor Anna prófétaasszony tulajdonságairól írnak, több fontos részletre hívják fel a figyelmünket.

Az egyik tulajdonsága hasonlít Simeonéhoz: Küldetéstudata volt, hosszú időn át készült arra, hogy Isten akaratát felismerve megvalósítsa azt. Az evangélista szerint férje halála után „nem vált meg a templomtól, böjtöléssel és imádsággal szolgált ott éjjel és nappal” (Lk 2,37). Ő is felismerte a kegyelmi idő eljöttét, az órát, ott volt és dicsőítette Istent.

A szöveg elemzői egy másik fontos dologra is felhívják a figyelmet. Anna erkölcsi példa az özvegyek számára, akik idejüket, életüket Istennek szentelik. Ez az eszmény megfelel annak, amit Szent Pál apostol ír Timóteusnak: „Az az özvegy pedig, aki igazán özvegy és elhagyatott, bízzék Istenben, s tartson ki éjjel-nappal az imádságban és a könyörgésben.” (1Tim 5,5) (Alois Stöger: A Lukács evangélium, 58. old.). Mások szerint Anna viselkedése a szöveg alapján egy közösségi életformára, az özvegyek és prófétanők számára létesített intézményre engedhet következtetni, amely talán már a későbbi Ősegyházban is létezett (Ortensio da Spinetoli: Lukács, 116. old.).

Mi az üzenet számunkra? Isten akaratának felismerése mindig hosszú előkészületet kíván az embertől. Ennek egyik legfontosabb módja az imádság, amikor Isten jelenlétében gondolkodunk életünk eseményeiről. Az Úr jelenléte az egyik biztosítéka annak, hogy gondolataink iránya nem téved el és nem a mi akaratunkat fogjuk Isten szavaként azonosítani. A másik üzenet az, hogy minden életállapotban kaphatunk Istentől küldetést. Simeon és Anna idősek voltak, de az Úr korábbi jelzései szerint bíztak abban, hogy fontos küldetésük van. Mivel erre a küldetésre készültek, ezért azt meg is tudták valósítani.

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Újév és Vízkereszt ünnepének miserendjét itt olvashatjuk.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803