2020-07-01-szerda

 


Kedves Újlaki Hívek!

2020. július 1. 
13. évközi hét szerda

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 8,28-34

Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek:
„Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?”
Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust:
„Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába.”
Erre ezt mondta nekik:
„Menjetek!”
Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.

Elmélkedés

„Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket!” (Mt 8,29)

Máté evangéliumának 8. fejezete azt mutatja be, hogy Jézus hatalommal rendelkezik. Tegnap a vihar lecsendesítésről hallottunk, a mai evangélium a gadarai megszállottak gyógyításról szól. A történetben több olyan részlet is van, amely elgondolkodtathat minket. Ezek fontos üzenetet hordozhatnak számunkra.

– Az első üzenet az, hogy vannak olyan emberek, akik sebzettségük, betegségük miatt kiszolgáltatottak a gonosz lelkeknek (ördögöknek). Ezek az emberek szenvednek ebben az állapotukban. A gonosz lelkeknek nagy hatalma van az emberek felett. A Szent Márk evangélista által elbeszélt történetben (Mk 5,9) egy légiónyi közülük tartott megszállva egy szerencsétlent. Jakubinyi György megjegyzi, hogy egy római légiónak 5-6 ezer katonája volt (Jakubinyi, Máté 107. old.)

– A másik üzenet az, hogy még a gonosz lelkek is képesek felismerni Jézusban az Isten fiát. „Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket!” (Mt 8,29). Az ember ilyenkor arra gondol, hogy ezek a gonosz lelkek félnek Jézus szabadító erejétől és szeretetétől. Jézusból, Isten Fiából ez a szeretet áradt és ők ezt megérezték.

– A harmadik üzenet pedig, amely miatt Máté evangélista leírta ezt a történetet, hogy kiderüljön: Jézusnak hatalma van a gonosz lelkek felett. Szavára gonosz lelkek egy egész sertéskondába mennek, és a tóba rohannak. A Szentírás tudósai jelzik ennek az üzenetét is. Gadara a pogányok földjén volt, ami azt jelzi, hogy Jézus halála után az apostolok feladata közé fog tartozni a pogány misszió is. Számukra is igazzá válik, hogy „a gonoszság hatalma megtört, az üdvösség ideje elérkezett” (Jakubinyi, Máté, 108. old).

Az evangéliumi szakasznak üzenete van számunkra is. Az egyik talán az, hogy az azok az emberek, akik gadarai megszállottakhoz hasonlóan „elvadultan” élnek (Mt 8,29), a lelkük mélyén vágyódhatnak arra, hogy Jézus szeretete a mi közvetítésünkkel megszabadítsa őket lelki, testi bajaikból.

Szeretettel,
Ferenc atya 

 

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202006.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: www.ujlakitemplom.hu