2020-07-25-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2020. július 25. szombat
Szent Jakab apostol ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 20,20-28

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle:
„Mit kívánsz?”
Ő azt felelte:
„Intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.”
Jézus így válaszolt nekik:
„Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?”
„Készek vagyunk!” – felelték.
Jézus erre így folytatta:
„A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi tíz apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk:
„Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Elmélkedés

„Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!” (Mt 20,26)

Szent Jakab apostol ünnepen az Egyház egy olyan evangéliumi részletet olvastat fel, amelynek segítségével bepillantást nyerhetünk az induló közösség életébe, felismerhetjük, hogy az apostolok sem voltak mentesek az emberi gyengeségektől, ugyanakkor fontos üzenetet kapunk egyéni üdvösségünkre vonatkozóan is.

Az evangéliumban olvashatjuk, hogy Gonosz hatalommal és dicsőséggel is próbálta megkísérteni Jézust – mint tudjuk, eredménytelenül (Lk 4, 6-8). A mai evangéliumi részletben pedig azt látjuk, hogy a hatalom és a dicsőség vágya az apostolokat is megkísértette. Miközben Jézus után mentek, azon törték a fejüket, hogy ha Jézus uralma eljön, előkelő helyet biztosítsanak önmaguk számára (Mt 20,21). Viselkedésüket az Ősegyház szégyellhette is, mert a legrégebbi leírás, Márk evangéliuma szerint a protekciót még maguk az apostolok kérik, a későbbi Máté evangélium szerint már az apostolok édesanyja, Salome fordul kérésével Jézushoz, Lukács evangélista pedig le sem írja a történetet (Jakubinyi György: Máté evangéliuma 225. old.).

Érdekes, hogy Jézus nem dorgálja meg őket, inkább leleplezi szándékukat és elmondja, hogy mégis miként válhatnak elsőkké – úgy, ha szolgálnak másokat: „Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!” (Mt 20,26). Azt is mondhatjuk: az elsőség útja a szolgálat útja.

Ezt a szolgálatot aztán Jakab apostol meg is valósította. A feljegyzések szerint szolgáló szeretete elsősorban úgy mutatkozott meg, hogy közvetíteni tudott az egymással szembenálló emberek között. Így például az első jeruzsálemi zsinaton (Kr.u. 49) Pál apostol mellé állt, aki azt vallotta, hogy a pogányoknak nem kell átvenniük a választott nép szokásait ahhoz, hogy keresztények legyenek. Jakab ezt annak ellenére képviselte, hogy mindenki tudta róla, tiszteli a zsidó ősök hagyományait. Nehéz döntései előtt sokat imádkozott, Isten válaszát várta, hogy az igazságot képviselhesse. Társai ezért úgy emlegették őt: „az igaz”. (Szentek élete 373. old.)

Hogyan lehet ezt az üzenetet a mi hétköznapi életünkre alkalmazni? A mi nagyságunkat is az adja meg, hogy mennyire vagyunk képesek szolgálni a ránk bízottakat. Például tudunk-e imádkozni értük? Fel tudjuk-e ismerni, hogy mi az, ami a javukat szolgálja? Bátran merünk-e szólni, ha valaki letér a helyes útról? Tudjuk-e egymás keresztjeit hordozni? Ha ezt tesszük, akkor a ránk bízottakat az üdvösség útján segítjük, és mi is az üdvösség útján járunk. Az evangélium képével élve: így lehetünk „nagyok” Isten országában.

Szeretettel,
Ferenc atya

 
 

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202007.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu