2020-07-26-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek!

2020. július 26.
Évközi 17. vasárnap

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 13,44-46

Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek:
„A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt.”

Elmélkedés

“eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt” (Mt 13,46)

Az Újszövetségi Szentírást olvasva kitűnik, hogy Jézus tanításának középpontjában “Isten országa” állt. Máté evangélista leírása szerint ezekkel a szavakkal kezdi messiási működését: “Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van a mennyek országa!” (Mt 4,17). Ezután pedig sok példabeszédben szól róla. Ezekben elmondja, hogy az Isten országa közöttünk és bennünk van, és hogy növekszik bennünk. A mai evangéliumban pedig Isten országának páratlan értékéről beszél: földbe rejtett kincshez, igazgyöngyhöz hasonlítja, amiért mindent fel kell áldozni. A kereskedő, amikor megtalálta az igazgyöngyöt “eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt” (Mt 13,46).

A mai elmélkedésben próbáljunk elgondolkodni azon, hogy miként lehet felismerni Isten országát? Erre azért van szükség, mert nagyon sokszor elmegyünk mellette, nem hozunk áldozatot érte, és később a hiányából következtetünk arra, hogy milyen nagy kincs megszerzését mulasztottuk el. A sok érték, vagy “kincs” közül most hármat emelünk ki. Az egyik ilyen kincs a szeretetet, a másik a teremtett világ szépsége, harmadik a boldogság.

Az emberben az egyik legősibb érzés a szeretet utáni vágy. Azonban könnyen elmehetünk a szeretet kincse mellett, ha annak lényegét félreértjük. A szeretet ugyanis nem érzelmi kiteljesedést, vagy gyönyört, hanem egymás tiszteletét, elfogadását, egymás terheinek hordozását jelenti. Nagyon pontosan fogalmaz Szent Pál apostol, amikor azt mondja: “Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét” (Gal 6,2). Krisztus törvénye pedig a szeretet törvénye. Halála előtt így adta parancsba: “Szeressétek egymást, ahogy én szeretettelek titeket!” (Jn 15,12). Nagy kincs a szeretet, de gyakran elmegyünk mellette.

A másik nagy érték, amiben felfedezhetjük Isten országát, az Isten által teremtett világ. A Szentírás első oldalain olvashatjuk, hogy Isten a világot jónak teremtette: „És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt.” (Ter 1,31). Az ember azt a feladatot kapta, hogy ezt a világot “művelje és őrizze meg” (Ter 2,15). Jézus tanításában külön felhívta a figyelmet arra, hogy a mezők liliomainak szépségében fel lehet fedezni Isten országának szépségét: „még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül” (Mt 6,29). Mégis, mi, emberek ezek mellett a nagy értékek mellett is nagyon könnyen elmegyünk, sokszor le is tiporjuk azokat. Amikor aztán tönkretettük, akkor kezd fájni a hiánya.

A harmadik érték, amiben felfedezhetjük Isten Országának jelenlétét, a boldogság. A boldogság az Isten útján való járást jelenti. A hegyi beszédben Jézus boldognak nevezi a “tisztaszívűeket” (Mt 5,8). A Szentírás tudósai szerint a “tisztaszívűség” teljes odaadottságot, kifogások nélküliséget jelent, amikor az ember azt teszi, amit a lelkiismeret, “Isten hangja” jelez. (Ortensio da Spinetoli: Máté 147. old.) Azt is tapasztaljuk, hogy bár az ember vágyódik a boldogság kincse után, mégis gyakran elmegy mellette, amikor a boldogságot sok kis érzéki öröm gyűjtögetésében próbálja megtalálni.

Mit üzen számunkra a mai evangélium? Isten országának kincsei ma is itt vannak a közelünkben. De vigyáznunk kell, mert gyakran elmegyünk mellettük, mivel eltérítenek csillogó, könnyebben megszerezhető dolgok. Imádkozzunk azért, hogy legyen meg bennünk a belső látás, hogy ezeket a kincseket észrevegyük, és vállaljuk az áldozatot, hogy azokat felszínre hozzuk, és ha kell, értük mindent eladjunk.

Szeretettel,

Ferenc atya

 
 
 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202007.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu