2020-07-27-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2020. július 27.
Évközi 17. hét hétfő

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 13,31-35

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek:
„A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak.”
Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik:
„A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti három véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát.”
Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta:
„Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta.”

Elmélkedés

„(A mustármag) minden mag között a legkisebb, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél” (Mt 13,32)

A mai evangéliumban Jézus két példabeszédet mond a Mennyek Országáról. Az első a felnövekvő mustármagról szól (Mt 13,31-32), a másik pedig a kovászról (Mt 13,33). Mind a két példabeszéd Isten Országának növekedését állítja elénk. A példabeszédeken elmélkedve olyan részleteket fedezhetünk fel, amelyek segíthetnek minket, hogy Isten Országa növekedjék bennünk és környezetükben.

A Szentírás tudósai felhívják a figyelmünket, hogy mind a két példabeszéd Isten Országának a kezdeti kicsiségét és későbbi nagyságát állítja elénk, azaz a kis kezdet és a kiteljesedett vég ellentétére építenek (Jakubinyi György: Máté evangéliuma 165. old.). A mustármag “minden mag között a legkisebb, amikor azonban felnőnagyobb minden veteménynél” (Mt 13,32). A példabeszéd ezen kívül több olyan üzenet is tartalmaz, amely a növekedés lehetőségeirőlfeltételeiről szól. Így például a mustármagról szóló történet jelzi, hogy biztos reménnyel nézhetünk a jövőbe, hiszen a földbe került mag Istentől kapott lényege, természete szerint biztosan kihajt és növekszik. A másik üzenet az, hogy ahogyan a kis mag is csak Isten kegyelméből válik naggyá, úgy az embernek is mindig tisztában kell lennie kicsiségével és csak Isten kegyelmében bízhat (Ortensio da Spinetoli: Máté 400. old.). A kovászról szóló történet pedig arra figyelmeztet, hogy a kovászhoz hasonlóan a kegyelem is belülről hat, ezért kizárólag Istentől várjuk a segítséget, nem környezetünktől, vagy a társadalomban levő hatalmi struktúráktól (Ortensio da Spinetoli: Máté 402. old.).

Mi az üzenet számunkra? – kérdezhetjük. Isten Országa ma is növekszik bennünk. Ahhoz, hogy ezt a növekedést segítsük, bíznunk kell Isten kegyelmének erejében. A növekedést ezért nem szabad saját adottságainknak, munkánk gyümölcsének, vagy a külső segítség eredményének tekintenünk, hanem mindenért alázatosan hálát kell adnunk az Úrnak.

Szeretettel,
Ferenc atya

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202007.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu