2020-07-28-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2020. július 28.
17. évközi hét kedd

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 13,36-43

Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai:
„Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!”
Kérésükre így magyarázta meg:
„Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!”

Elmélkedés

“Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy az aratáskor összeszedik a konkolyt, úgy lesz a világ végén is.” (Mt 13,40)

Ha az emberiség üdvösségtörténetén végig tekintünk, láthatjuk, hogy a világban megtapasztalható rossz mindig problémát jelentett. Honnan van a rossz? Mit kell tenni azokkal az emberekkel, akik rosszat követnek el? Sokan úgy gondolkodtak, hogy a rosszakat vagy bűnösöket ki kell zárni a közösségből. Egyrészt azért, mert az Egyházon belül károkat okoznak, másrészt azért, mert viselkedésükkel rossz fényt vetnek az Egyházra, és annak prófétai küldetését gátolják. Felmerülhet bennünk a kérdés: Vajon mit tanít erről Jézus, aki mindig nagy szeretettel fordult azok felé a bűnösök felé, akik nyitottak voltak az evangélium befogadására?

A mai evangéliumban Jézus választ ad erre a kérdésre. A világban a jó mag mellett ott jelen van a konkoly is. Nem csak a fizikai és az erkölcsi rossz, hanem a Gonosz is, aki rosszra csábít minket. Ő veti a konkolyt a búza közé. De Jézus arra is felhívja a figyelmet, hogy a keresztény ember élete nem merülhet ki abban, hogy a Gonosszal küzd. Ez behálózhatja a tudatát. A keresztény ember feladata az, hogy tegye a jót. A világ végén jönnek majd az angyalok, a ő feladatuk lesz a különválasztás: “Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy az aratáskor összeszedik a konkolyt, úgy lesz a világ végén is.” (Mt 13,40). Szent Ágoston nagyon szépen megfelel erre a kérdésre, amikor azt mondja, hogy a bűn elleni küzdelem benne van Isten tervében (Jakubinyi György, Máté evangéliuma, 168. old.). A küzdelem közben az ember megszentelődik, még jobbá válik. Éppen a rosszal való szembenézés az, ami az embert arra sarkalja, hogy hitében és az erkölcsi értékeiben megerősödjön. A bűn sötét tónusa mellett válik világossá az erény értéke.

Mit üzen számunkra a mai napon az Egyház? A lelki élet mesterei egy nagyon kifejező képet használnak, amikor erről a rosszal szembeni küzdelemről beszélnek. Ha az ember magot ültet, és azt akarja, hogy a annak termése magasra nőjön, akkor nem a körülötte levő gazt kell tépdesnie, hanem a magot kell öntözni. Annak termése majd túlnövi a gazt. Hasonlóképpen, ha az ember a személyiségét ki akarja bontakoztatni, akkor elsősorban nem a bűneivel kell törődnie, hanem az erényes élettel. Ha Istenre gondol, ha Isten szemével nézi a világot, akkor elsősorban a jót és nem a rosszat fogja észrevenni.

Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

A mai miseközvetítés sajnos a hangosító berendezés meghibásodása miatt néma lett. A következő napokban is bizonytalan a felvétel minősége.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202007.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu