2020-07-29-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2020. július 29. szerda
Szent Márta emléknapja

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 11,19-27

Abban az időben a zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz:
„Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.”
Jézus ezt felelte neki:
„Testvéred fel fog támadni!”
Erre Márta így szólt:
„Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.”
Jézus folytatta:
„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?”
Márta ezt válaszolta neki:
„Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”

Elmélkedés

“Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!” (Jn 11,27)

A mai napon az Egyház Szent Mártára, Lázár és Mária testvérére emlékezik. Ha személyiségét az Evangélium tükrében nézzük, több olyan tulajdonságát ismerhetünk fel, amelyek példaképül szolgálhatnak számunkra. Ezek közül kettőről elmélkedünk: az asszonyokra jellemző dolgosságról, és hitéről, amellyel Jézushoz fordul segítségért, majd amelyről Jézus felszólítására tanúságot is tesz.

– Lukács evangéliumában arról hallunk, hogy Jézus egy alkalommal betért a testvérek házába. Az egyik testvér, Mária, Jézus lába elé ült, hogy hallgassa szavait. Márta pedig sürgött-forgott, végezte a háziasszony teendőit, hogy Jézus otthon érezze magát. Jézus ekkor ugyan Máriát állította példaképül Márta elé (Lk 10,41), de nem azért, mert hiba lett volna, hogy szeretettel és gondoskodással fogadta Őt, hanem azért, mert Máriával szemben Márta akkor nem ismerte fel Jézus jövetelének igazi célját: Ő ugyanis nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem azért, hogy tanításával Ő szolgálja őket.

– Márta másik példaértékű tulajdonsága a hite, amellyel testvére, Lázár halála miatt Jézushoz fordul. Először kifejezi fájdalmát: “Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem” (Jn 11,21), majd Jézus felszólítására tanúságot is tesz róla: “Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön.” (Jn 11,27).

A Szentírás tudósai azt mondják, hogy Márta alakja később jelképpé nőtt: az Egyházat szolgáló dolgos asszonyok példaképe lett.

Van a mai evangéliumnak egy olyan részlete, amin külön is elmélkedhetünk. Amikor Márta azt mondja Jézusnak, hogy “tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon”, akkor Jézus így válaszol: “Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki úgy él, hogy hisz bennem, az nem hal meg örökre.” (Jn 11,26). A szöveg azt jelzi számunkra, hogy az az ember, aki hisz Jézusban, aki a keresztség által „egy lesz vele” (Róm 6,5), ezáltal a feltámadt Jézus életének részévé válik, így a halál nem tud diadalt aratni fölötte.

Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

A mai misefelvétel már hallható, ha nem is kíváló minőségben. A hangosító berendezés javítása előre láthatólag pár napot vesz igénybe, addig online közvetítés nem lesz a reggeli misékről, csak felvétel.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202007.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu