2020-07-30-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2020. július 30.
17. évközi hét csütörtök
(Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter)

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 13,47-53

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?”
„Igen!” – felelték.
Erre így folytatta:
„Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.”
Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.

Elmélkedés

„Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.” (Mt 13,52)

A mai evangélium két részből áll. Az első rész egy példabeszéd, amelyben Jézus a mennyek országát és annak végső eljövetelét a halászathoz hasonlítja. A háló “mindenféle” halat összefog, a halászat végén pedig a halakat különválogatják (Mt 13,48). A példabeszéd, hasonlóan a korábbiakhoz, Isten Országa, vagyis az Egyház belső összetételének változatosságáról szól, és arról, hogy az ítéletre a világ végéig várni kell. „Így lesz a világ végén is.” (Mt 13,49). A mai evangélium második részének középpontjában pedig egy mondás áll: a családapa “kincseiből régit és újat vesz elő” (Mt 13,52).

A Szentírás tudósai, amikor a részt lezáró mondást elemzik, felhívják a figyelmet arra, hogy a keresztények között lehettek olyan írástudók, akik megtértek. A tanítvánnyá lett írástudó felhasználhatja a “régit”, vagyis Mózes törvényét vagy a próféták tanítását, és az “újat” , vagyis Jézusét, az Evangélium üzenetét. A kettő kiegészíti egymást. (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 171. old.) Erről Jézus tanít a hegyibeszédben, amikor követőinek tudtára adja: ”Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. (Mt 5,17)

Mit üzen számunkra az Evangélium? – kérdezhetjük. Az “írástudó” és a “családapa” képe sokféle gondolatot ébreszthet bennünk. Mint kereszténynek nekünk is ismernünk kell az Evangélium tanítását, és ha másokat – mint testvéreket, családtagokat – lelki értelemben “vendégül látunk”, családapákká kell válnunk. Így ránk is érvényes, amit Jézus mondott: Isten kincseiből nekünk is régit és újat kell elővennünk. Ez azt jelenti, hogy meg kell ismernünk a teljes Szentírást, ahogyan azt Jézus, az apostolai és a követői is jól ismerték. Az Ószövetségnek különösen azokon a részeit kell l ismernünk, amelyek Jézus megtestesülésével, az eljövetelével teljesedtek be.

Az Egyház ezért ajánlja a világiak számára is a zsolozsma imádkozását, amelyben megtalálhatók az üdvösség szempontjából legfontosabb zsoltárok és jövendölések. Miközben ezeket imádkozzuk és ezen elmélkedünk, arra gondolhatunk, hogy Jézus gyermekkorától kezdve ezeket tanulta, és később, az evangélium hirdetésekor annak szavai, üzenetei nyilvánvalóvá váljanak. Jézus tanításában a régi és új kincsek egységet alkotnak. Nekünk is erre kell törekednünk. A nap szentje, Aranyszavú Szent Péter (kb. 400 – 450) tanításában is ezek a kincsek ragyognak fel hallgatói számára.

Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Előre láthatóan holnap reggel már online miseközvetítés lesz. Ma az esti szentmise után szokás szerint szentségimádásra lesz lehetőség.

A mai nap hangzott el a Magyar Katolikus Rádióban egy riportműsor Plébániánk nyári napközis táboráról, Beran Ferenc atya és Szöllősi Luca táborvezetők közreműködésével. A műsor az alábbi hivatkozásra és benne az „Archívum: hallgassa meg!” szövegre kattintva meghallgatható:
https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/527515

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202007.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu