2020-07-31-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2020. július 31.
17. évközi hét péntek
Loyolai Szent Ignác emléknapja

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 13,54-58

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla:
„Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?”
És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt:
„Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.”
Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

Elmélkedés

„Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. (Mt 13, 57-58)

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus visszatér “hazájába”, a galileai Názáretbe és a zsinagógában tanít. Az emberek egy ideig lelkesen hallgatják, majd származása miatt megbotránkoznak rajta. Jézus ekkor egy közmondást idéz: “Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” (Mt 13,37). Majd Máté evangélista fontos megállapítást tesz: „Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.  (Mt 13,58).

Ha a szentírási szakaszon elmélkedni kívánunk, megkérdezhetjük: Miért nem tett Jézus sok csodát, hiszen azok között az emberek között volt, akiket a legjobban ismert?” Ha a kérdésre meg akarjuk adni a választ, érdemes Máté evangélista megjegyzését összehasonlítani Márk evangélista mondatával. Ő ugyanis előbb írta le a véleményét, és Máté ismerhette azt. (Jakubinyi Györg:, Máté evangéliuma, 173. old.) Márk evangélista keményebben fogalmaz: Jézus “nem is tehetett ott csodát” (Mk 6,5). Ezeket hallva elgondolkodhatunk azon, milyen feltétel szükséges ahhoz, hogy Jézus csodát “tudjon” tenni. Az emberi tapasztalat szerint legtöbbször a csoda az ember lelkében, szívében történik. Ez a belső átalakulás aztán az ember magatartásában, cselekedetiben is megnyilvánul. Így érthetővé válik az is, hogy Jézus miért nem tett, vagy tehetett csodát hazájában. Akik gyerekkoruk óta ismerték, előítélettel voltak vele szemben. Nem a Messiást látták benne, hanem az “ács fiát”.

Mi az üzenet számunkra? Tapasztalataink szerint bennünk is sok lehet az előítélet másokkal szemben, és mások is előítélettel lehetnek velünk szemben. Ezt az előítéleteket úgy tudjuk oldani, ha engedjük, hogy Isten szeretete feloldja szívünkben a korábbi évek keserű tapasztalatait, így meg tudjunk bocsátani egymásnak. Az előítélet gyógyulása egy új folyamatot indíthat el kapcsolatainkban. Ha előítéletmentesen tudunk mások felé fordulni, ők is hasonló módon fordulnak felénk, s így nem csak az előítélet szűnhet meg, hanem arra is lehetőség van, hogy mélyebb emberi kapcsolatok is létrejöjjenek.

A mai nap szentje Loyolai Szent Ignác (1491 – 1556), a jezsuita rend megalapítója. Az ő hatásos tevékenységének az egyik oka az volt, hogy egyszerű életével és nagy tudásával fel tudta oldani környezetében azokat az előítéleteket, amelyet korának gazdag egyházával szemben az emberek megfogalmaztak. Így lehetővé vált számára, hogy a keresztény tanítás értékeit elfogadják tőle és rendtársaitól.


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Most jelent meg Plébániánk havi újságjának legfrissebb, 2020. augusztusi száma, amit mellékelünk.

A megjavított hangosító rendszer finomhangolása még folyamatban van, ami a miseközvetítések hangján javítani fog.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202008.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu