2020-06-23-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2020. június 23.
12. évközi hét kedd

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 7,6.12-14

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
„Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!”

Elmélkedés

„Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!” (Mt 7,12)

Gyakran hivatkoznak arra, hogy Jézus tanításában találhatók olyan mondások, amelyek más népek bölcsességi mondásaiban vagy erkölcsi kódexeiben is jelen vannak. A legtöbbször az aranyszabályra hivatkoznak, amely így szól: „Amit nem kívánsz magadnak, azt ne csináld másoknak! (Jakubinyi György: Máté, 91. old.) Ebben a mondatban valóban mély emberség húzódik meg. Úgy is megfogalmazhatnánk: Ne árts másoknak, neked is fáj, ha neked ártanak! Észrevehető, hogy a mondat tagadó jellegű, aminek a lényege: Ne csinálj rosszat!

Ha figyelemmel olvassuk az evangéliumot, felfedezhetjük, hogy a Jézus tanítása és a bölcsességi mondás között lényegi különbség van. Jézus nem csupán visszatart a rossztól, hanem kifejezetten buzdít a jóra„Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!” (Mt 7,12). Jézus tanításában a teljesség igénye van. Kevés, ha nem csinálunk rosszat, a jót kell tennünk. Ez a tanítás majd így válik teljessé: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Mt 19,19) (Ortensio da Spinetoli: Máté, 237. old.)

Mi az üzenete számunkra a mai evangéliumnak? – kérdezhetjük. Minket is kísérthet az a mondás, ami régebbi korokban sokszor elhangzott: „Csak bűnt ne!”. Igaz az, hogy bűnt nem szabad elkövetnünk, de a keresztény embernek nem szabad azzal megelégednie, hogy sikerül elkerülnie a bűnt. Jézus parancsa radikális: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34).

E parancs elsődlegességét és ezzel a hirdetésének szükségességét ismerhette fel Szent Pál apostol, amikor így sóhajt fel: „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16). Ha szétnézünk a környezetünkben, észrevehetjük, hogy a bizonytalan világ ezt várja tőlünk. Isten kegyelmét kérve próbáljunk ennek a küldetésnek eleget tenni!

Szeretettel,
Ferenc atya
 

 

Hírek

Templomunk búcsúját június 28-án, vasárnap tartjuk. Az ünnepi szentmise ½ 11-kor kezdődik a templomban a Sarlós Boldogasszony Kórus szolgálatával. A búcsú kerti programjait 9-től 15 óráig tervezzük, melyről részletesen a honlapon olvashatunk.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202006.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: www.ujlakitemplom.hu