2020-06-25-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2020. június 25.
12. évközi hét csütörtök

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 7,21-29

Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet:
„A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: »Uram! Uram! « Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem:
»Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? «
Én akkor kijelentem majd nekik:
»Nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők!«
Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”
Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.

Elmélkedés

„nem dőlt össze, mert sziklára épült” (Mt 7,25)

Az antropológia sokat foglalkozik azzal a gondolattal, mi szükséges ahhoz, hogy az ember cselekedetei harmonikusak legyenek és váratlan események ne okozzanak magatartásában zavart. Sokan vallják, hogy az ember identitása (önazonossága) szempontjából nagy jelentősége van az ún. hitből fakadó alapvető döntésnek, amely irányt ad az egyes cselekedeteknek és átsegíti őt életének nehezebb szakaszain.

Az antropológiának ezen felismerése összhangban van azzal, amit Jézus a mai evangéliumban tanít. A tanítás szerint a szikla maga Jézus. Ha az ember élete vagy az emberi közösség élete Rá épül, akkor Ő megvéd bennünket az összedőléstől, összeomlástól. Ahogy Jézus mondja: „Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, az nem dőlt össze, mert sziklára épült” (Mt 7,25). Ortensio da Spinetoli felhívja a figyelmet Jézus tanításának egy fontos részletére, hogy kevés az, ha valaki csak hallgatja a tanítást, azt tettekre is kell váltania, aszerint is kell cselekednie ahhoz, hogy életének tartása legyen (Spinetoli: Máté, 247. old.). Jézus szavainak mély tartalma csak akkor rögződik bennünk, ha aszerint is cselekszünk.

Az elmúlt időszakban az emberiség nagy viharokat élt át. A tudomány eredményei és az anyagi javak bősége, amit eddig biztos alapnak hitt, meginognak. Az ember rádöbben arra, hogy léte esetleges, nem ura önmagának. Ezzel magyarázható, hogy az emberek jobban érdeklődnek a vallások és a misztika iránt. Fönnáll azonban annak a veszélye, hogy azok a vallások is terjednek, amelyek nem a világot teremtő, megváltó és azt kegyelmével fenntartó Szentháromságos Egy Istenről tanítanak, s ahol a misztikus tapasztalat csupán érzelmi hangulat. Ezek a vallások nem adják meg azt az alapot, amire egy életet építeni lehet. A mi feladatunk az, hogy Istenről hitelesen beszéljünk, hogy legyen személyes tapasztatunk Isten szeretetéről és erről tanúságot is tudjunk tenni.

Szeretettel,
Ferenc atya
 

 

Hírek

Ma az esti 6 órás szentmise után szentségimádás, mely alatt gyónási lehetőség is lesz.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202006.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: www.ujlakitemplom.hu