2020-06-27-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2020. június 27. szombat
Szent László király ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 22,34-40

Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?”
Jézus így válaszolt:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”

Elmélkedés

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel” (Mt 32,37)

Szent László Király ünnepén az Egyház az Újszövetség egyik legismertebb részét olvastatja fel. Amikor a farizeusok és az írástudók megkérdezik Jézustól, hogy melyik a legfőbb parancs a törvényben, Jézus két ószövetségi parancsot egymás mellé helyez. Az egyik az Istenre vonatkozó parancs:„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel” (MTörv 6,5). A másik az embertársra vonatkozó parancs: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat” (Lev 19,18).

Mi ebben az újdonság? – kérdezhetné valaki. Nem a tartalom, hanem a szemléletmód új. A két parancsot nem lehet különválasztani. Egyrészt: nem lehet szeretni úgy Istent, hogy közben érzéketlenek vagyunk az emberek gondjai iránt. Jézus azért jött el közénk, hogy levegye vállunkról a ránk nehezedő terheket, elsősorban a bűn terhét. Az Ő szeretetéről kell beszélnünk, az Ő szemével kell néznünk az embereket, az Ő szeretetét kell közvetíteni az emberek felé. Másrészt: nem lehet úgy szeretni az embereket, hogy ne imádkozzunk értük, hogy a gondjaikat, problémáikat ne közvetítenénk Isten felé.

Szent László király a szeretetparancs mindkét ágát próbálta megvalósítani. Isten szemével nézte az Egyház helyzetét, ezért VII. Gergely pápa és IV. Henrik császár harcában a pápát segítette. Isten szemével azt is látta, hogy nemzetünk nem lett még teljesen keresztény. A nép őrizte még pogány szokásait. Megtérésre volt szüksége. A lovagkirály ugyanakkor képes volt arra is, hogy a nép vágyait megfogalmazza. Látta, hogy a magyar népnek példaképekre, szentekre van szüksége, ezért Rómától kérte István, Imre és Gellért szentté avatását. Ő maga is tudatosan képviselte a sajátosan magyar lelki értékeket: a hősiességet és a bátorságot. Tettei miatt a magyar nép Szent Lászlót a szívébe fogadta. Ma is sokan kérik közbenjáró segítségét.

Szeretettel,
Ferenc atya
 

 

Hírek

Holnap Sarlós Boldogasszony búcsú! Esőmentes napsütéses idő lesz, mi az árnyas fák alatt leszünk! Ebéd: lecsó, ami 6+ bográcsban készül. Mindenkit várunk a 9 órai és az ünnepi ½ 11-es szentmisék után.  

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202006.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: www.ujlakitemplom.hu