2020-06-29-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2020. június 29. hétfő
Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 16,13-19

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól:
„Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”
Ezt válaszolták:
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
Ő tovább kérdezte őket:
„Hát ti, kinek tartotok engem?”
Simon Péter válaszolt:
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”
Erre Jézus azt mondta neki:
„Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.

Elmélkedés

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16,16)

A mai napon a két főapostolra, Szent Péterre és Szent Pálra emlékezik az Egyház. Ha a két szentet gondolatban egymás mellé állítjuk, tanultságuk, és munkájuk szerint hasonlítjuk össze, akkor két teljesen különböző embert látunk. Szent Péter apostol egy egyszerű galileai halászember, kétkezi munkás, aki sokszor nyers egyszerűséggel fejezi ki gondolatait. A másik, Szent Pál apostol, művelt, világot látott rabbi-növendék, a híres rabbi, Gamáliel egyik tanítványa, aki képes arra, hogy költői nyelven írja le érzéseit. Ha azonban a két embert, lelki tulajdonságaik, hozzáállásuk szerint állítjuk egymás mellé, akkor nagy hasonlóságot láthatunk. Két ember, akit megérintett Jézus szeretete, s mind a két ember azt tartja legfontosabb feladatának, hogy tanúságot tegyen erről a szeretetről.

– Szent Pál apostol ezt úgy teszi, hogy miután az apostolok elfogadták, hajóra száll, Odüsszeuszként járja a Földközi-tenger partjait és hirdeti az evangéliumot. Vallomása szerint Krisztus szeretete „sürgeti őt” (2Kor 5,14), hogy bejárja az akkor ismert világot, eljusson a föld végső határáig. Timóteushoz írt levelében ezt a munkát, „jó harcnak” (2Tim 4,7) nevezi, amit a legjobb tudása szerint „megharcolt”.

– Szent Péter apostolról kevesebbet tudunk, de vannak az evangéliumnak olyan részletei, amelyek azt mutatják, hogy őt is a Jézushoz kötődő szeretet vezérelte. Az egyik ilyen részlet a mai evangéliumban található. Amikor Jézus megkérdezi apostolaitól, hogy kinek tartják őt, az apostol így válaszol: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16,16). Péter azért tudott így válaszolni, mert a Szentlélek segítségével felismerte azt a természetfeletti szeretetet, ami Jézusból áradt.

Hogyan lehet a két apostol közös tulajdonságát, a szeretetből származó tanúságtételt a mi életünkre alkalmazni? Mi mindannyian különbözőek vagyunk és az Egyházban is különböző feladataink vannak. Vannak közöttünk papok, szerzetesnővérek, édesanyák, édesapák. A jellemző az, hogy hivatásunkból eredő feladatainkat csak akkor tudjuk jól ellátni, ha Jézus szeretetéből töltekezve tanúságot tudunk tenni Róla.

Szeretettel,
Ferenc atya

  

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma:
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202006.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: www.ujlakitemplom.hu