2020-05-25-hétfő

 

Kedves Újlaki Hívek!

2020. május 25.
Húsvét 7. hét hétfő

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 16,29-33

Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték:
„Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél.”
Jézus így felelt:
“Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.”

Elmélkedés

“A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

Jézus búcsúbeszédének végén egy olyan jelenségre hívja fel az apostolok figyelmét, ami számunkra is nagyon fontos lehet: a vallásos életet nem szabad úgy elgondolnunk, mint egy folyamatos, töretlen növekedést, kibontakozást Isten szeretetében. Egyrészt emberi létünk a bűn által sebzett, törékeny, másrészt pedig a világban állandóan kísértést szenvedünk. A lelki élet tehát egy folyamatos küzdelem belső gyengeségeinkkel és a világ kísértéseivel szemben. De nem szabad félnünk ettől a küzdelemtől, bíznunk kell Jézusban, hiszen azt mondta: “legyőztem a világot” (Jn 16,33).

Amikor ezt halljuk, felmerülhet bennünk a kérdés: mit jelent az, hogy ilyen helyzetekben bíznunk kell abban, hogy Jézus legyőzte a világot. A bizalom hitet, hitből fakadó döntést jelent, amit nem szabad azonosítani az érzelmekkel. Az érzéseink megtéveszthetnek minket. Az evangélium is egy ilyen helyzetet mond el. Az apostolok úgy érzik, hogy már nincs szükségük hasonlatokra és példákra, értik, amit Jézus mond. Jézus ezt a légkört töri meg és figyelmezteti őket a bűnös világgal szembeni állandó küzdelemre. Bizalomra és döntésre van szükség. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor ezt a belső küzdelmet már nem egyedül vívjuk meg, hanem Vele együtt. Ahogy Jézus legyőzte külső világunkban a bűnt, úgy győzi le bennünk is bűnös kísértéseinket. Ezt tapasztalták meg a szentek, akik bátran szembe mertek nézni a kísértésekkel -, de úgy, hogy ehhez Jézus segítségét kérték.

Ezt a világgal való küzdelmet és a hitből fakadó döntés fontosságát  élhette meg a mai nap egyik szentje, Szent VII. Gergely pápa, amikor szembefordult a világi hatalmat gyakorló IV. Henrik császárral. A császár úgy akarta megtörni az Egyház erejét, hogy saját érdekei szerint akarta kinevezni az Egyház vezetőit. A szent pápa, mivel bízott Jézus erejében, szembeszállt a császárral, aki végül “kanosszát” járva meghajolt az Egyház tekintélye előtt.

Imádkozzunk azért, hogy nehéz helyzetekben mi is tudjunk hitből fakadó döntéseket hozni. Bízzunk abban, hogyha Jézusra hagyatkozunk, akkor harcainkat vele együtt vívjuk meg, és akkor le tudjuk győzni a világ kísértéseit. 


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

A tegnapi szabadtéri szentmisén a Plébánia udvarán 70-en voltunk, ebben benne van 6 gyermek is. Becslésünk szerint bőven százan is elférünk majd, kellően nagy távolságot tartva, jövő vasárnap, Pünkösd ünnepén is. Mert ekkor is szabadtéri misét tervezünk!
Az új hangszórók, mikrofonok is most “debütáltak”, nagy sikerrel, a hangosítás Weisz János installálásával kiváló minőségű volt.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu