2020-05-27-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2020. május 27.
Húsvét 7. hét szerda

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 17,11b-19

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott:
“Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.”

Elmélkedés

“Szenteld meg őket az igazságban”  (Jn 17,17)

A mai evangéliumnak van egy olyan részlete, amire gyakran szoktak hivatkozni, amikor a megszentelődés módjáról beszélnek. Jézus így imádkozik azokért, akik a követői lesznek: “szenteld meg őket az igazágban” (Jn 17,17). Mit jelent a “megszentelődés” és az “igazságban való megszentelődés” – kérdezhetjük.

A megszentelődés általánosságban nem azt jelenti, hogy valaki erős akarattal, a kísértések elutasításával és az erények szorgos gyakorlásával “kiműveli” önmagából az erkölcsileg nemesebbet. Ez az önmegvalósításnak helytelen értelmezése lenne. A megszentelődés azt jelenti, hogy valaki átadja önmagát a Szentnek, Istennek, aki a kegyelme által szentté teszi őt. A megszentelődés tehát Isten általi megszentelődést jelent. Ezt a gondolatot erősíti bennünk Jézus fohásza is. Az “igazságban való megszentelődés” az Ő életében való részesedést jelenti, hiszen Jézus önmagáról mondja: “Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Farkasfalvy Dénes ciszterci biblikus ezt a gondolatot így folytatja: “A hívek megszentelését Jézus Istennek való önátadásához köti: mivel ő magát értünk szenteli – áldozza -, ezért az isteni szentség, az isteni természet részeseivé válunk” (Testté vált Szó, 82. old.). Tehát ha önmagunkat átadjuk Jézusnak, akkor az  Ő megszentelő áldozatában is részesülünk és ezáltal megszentelődünk.

Jézus tanítását a mai nap szentjének, Canterburyi Szent Ágostonnak élete is igazolja. Nagy Szent Gergely pápa 596. tavaszán küldte őt néhány testvérrel együtt Anglia megtérítésre. Életrajzírói feljegyzései szerint olyan nagy lelkesedéssel prédikált, hogy az egyik szigeten megkeresztelte a helybéli királyt és tízezer lakost is (Szentek élete 233. old.). Ezt azért tudta megtenni, mert Isten szentsége átsugárzott a szavain és a személyiségén. 


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

A kormányzati döntések számunkra is lehetővé teszik a nyári napközis táborok szervezését, így a mindenkori egészségügyi előírások betartása mellett az Újlaki Napközis Tábor is megnyitja kapuit. A tábor időtartama:
2020. június 15-től két hétig, hetente hétfőtől péntekig
A tábor ennek megfelelően június 26. péntekig tart. Az ÁNTSZ kerületi szervezetével fölvettük a kapcsolatot, a Kedves Szülőket a tábor indulása előtt külön tájékoztatni fogjuk a tábor időtartama alatt érvényes egészségügyi előírásokról. Bővebb információkért látogassanak el a honlapunkra:
http://ujlaki-napkozistabor.mozello.hu/
A honlapon található jelentkezési lap kitöltésével előzetes jelentkezés történik, mely KÖTELEZŐ a részvételhez. További kérdéseikkel pedig forduljanak bizalommal a táborvezetőhöz, Lucához:
Szöllősi Luca
Telefonszáma: 06 20/417-40-86
Email címe: szollosiluca99@gmail.com

Mivel ez a levél csak 300 címre kerül továbbításra, kérjük, hogy a környezetükben értesítsék azokat a családokat, akiket érdekelhet a tábor (4 évesnél idősebb gyermekük van).

 

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu