2020-05-29-péntek

 

Kedves Újlaki Hívek!

2020. május 29.
Húsvét 7. hét péntek

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 21,15-19

Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől:
„Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”
Péter így szólt:
„Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.”
Erre Jézus azt mondta neki:
„Legeltesd bárányaimat!”
Aztán újra megkérdezte tőle:
„Simon, János fia, szeretsz te engem?”
Ő azt felelte:
„Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!”
Erre azt mondta neki:
„Legeltesd juhaimat!”
Majd harmadszor is megkérdezte tőle:
„Simon, János fia, szeretsz engem?”
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta:
„Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!”
Jézus pedig ismét ezt mondta:
„Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.”
Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette:
„Kövess engem!”

Elmélkedés

“Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”  (Jn 21,15)

A Szentírásnak vannak olyan helyei, amit már nagyon sokszor hallottunk és elmélkedtünk felette, mégis, ha egy-egy szövegrészben elmélyülünk, találhatunk olyan részteleteket, amelyek elgondolkodtatóak lehetnek számunkra. Ilyen részlet például a mai evangéliumnak az első kérdése. Jézus megkérdezi Pétertől: “jobban szeretsz-e mint ezek?” (Jn 21,15). A szöveg érdekességét az adja, hogy jelen van a “szeretett tanítvány”, János, és ő is hallja, sőt le is írja Jézus kérdését. Az olvasónak feltűnhet, hogy János nem sértődik meg Jézus kérdésén. Jogosnak is tartja azt, hogy Jézus Pétert itt is kiemeli, ő pedig a csak  a többiekhez tartozik. Miért?

A szöveg továbbolvasása megadja a kérdésre a választ. Jézus azt mondja Péternek: “Amikor azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet; más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.” (Jn 21,18). Ezzel jelzi, hogy Szent Péter apostol is kereszthalált fog halni. Benedikt Schwank bencés biblikus megjegyzi, hogy amikor János apostol ezeket leírja, Szent Péter vértanú halála már bekövetkezett. A szövegből kiérződik, hogy János apostol a vértanúhalált a szeretet legmagasabb fokú kifejezésének tekintette, ezért nem fájhatott neki Jézus Péternek feltett kérdése, hogy jobban szereti-e őt, mint a többiek. Később az Egyház is elfogadta ezt az érvelést, hiszen a hagyomány szerint János pedig nem szenvedett vértanúhalált (Benedikt Schwank: János, 617. old.). Érdemes ezt a részt összevetni azzal a jelenettel, amikor Péter és János együtt futnak a sírhoz. János akkor is előre engedte Pétert, bár akkor a kereszthaláláról még nem tudhatott, de érezhette, hogy Péter mindenre képes Jézusért.

Jézus szavai minket sem lepnek meg, hiszen mi is úgy gondoljuk, hogy az szeret legjobban, aki az életét is kész feláldozni másokért. A Jézus iráni szeretet elsősorban az érte vállalt áldozatban mutatkozik meg. Ez mindenek előtt a törvény teljesítésében, mások terheinek a hordozásában valósul meg. Ahogyan Szent Pál apostol mondja: “Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét” (Gal 6,2). Imádkozzunk azért, hogy a mostani nehéz időkben, ha kell áldozatok árán is, készek legyünk arra, hogy ki tudjuk fejezni Isten és embertársaink iránti szeretetünket.


Szeretettel,
Ferenc atya

 

 

 

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu